Skanderborg

 
 

Genoptræning - Sundhedsloven

I Skanderborg Kommune tilbydes borgerne frit valg på en del af genoptræningsområdet.
Det betyder, at der er mulighed for genoptræning ved privat praktiserende fysioterapeut eller ved kommunalt ansatte ergo- og fysioterapeuter i Team Genoptræning

Genoptræning efter fritvalgsordningen.

Du kan få genoptræning efter fritvalgsordningen:

 • Efter sygehuskontakt, hvor du har fået en genoptræningsplan (Sundhedslovens § 140)
 • Genoptræningsplanen sendes til kommunens genoptræningskonsulent, som kontakter dig pr. brev og orienterer om kommunes tilbud.

Genoptræning i øvrigt

Du kan også få genoptræning efter funktionstab, f.eks efter en sygeperiode, hvor du ikke har haft sygehuskontakt (Servicelovens § 86).
Her vil træningen i kommunalt regi som regel foregå på nærmeste lokalcenter.

Genoptræning efter genoptræningsplan

Hvem er berettiget til en genoptræningsplan:
Hvis du har haft sygehuskontakt i forbindelse med et funktionstab som vil kunne bedres med genoptræning hos ergo- og / eller fysioterapeut, vurderer sygehuslægen:

 • om du skal have en genoptræningsplan
 • om træningen skal foregå i kommunen eller på sygehuset

Sygehuslægen har ansvaret for, at genoptræningsplanen bliver lavet.

Hvis genoptræningen skal foregå i kommunen, sender sygehuset en kopi af genoptræningsplanen til kommunens genoptræningskonsulent.
Genoptræningskonsulenten sender dig herefter et brev om dine muligheder for træning.

Hvor foregår genoptræningen

Alt efter hvilket tilbud du vælger, foregår træningen

 • Ved privatpraktiserende fysioterapeut (adresserne vil fremgå i kommunes brev til dig om genoptræning)
 • Team Genoptræning

Træning ved Team Genoptræning

I Team Genoptræning har vi ansat både ergoterapeuter, fysioterapeuter, en sygehjælper og vi har fysioterapeutstuderende i praktik.

Ambulant genoptræning

Træningen foregår som udgangspunkt et af følgende steder:

 • Lokalcenter Kildegården, Skanderborg
 • Lokalcenter Præstehaven, Hørning
 • Lokalcenter Tjørnehaven, Galten
 • Lokalcenter Ryvang, Ry

Træningen kan også foregå i dit hjem eller i nærmiljøet efter behov og faglig vurdering

Du kan træne i små hold eller alene sammen med en fysioterapeut eller ergoterapeut.

Døgnophold

Hvis du en periode har svært ved at klare dig i dit eget hjem efter sygehusophold og har brug for mere intensiv genoptræning, kan vi tilbyde dig en plads på korttidsafdelingen på Kildegården.
Prisen er for tiden 112 kr. pr. døgn, som dækker forplejning.

Det er gratis

Hvis du har en genoptræningsplan, er det gratis for dig at få genoptræning.
Hvis du ikke selv har mulighed for at arrangere transport, kan du få gratis kørsel.

Tilbuddets varighed

Tilbuddet er tidsbegrænset efter individuel vurdering

Personale i Team Genoptræning

 • Tine Lysebjerg Winkler, Teamleder og Fysioterapeut
 • Anne Mette Krarup, Fysioterapeut og klinisk vejleder
 • Pernille Lillemose, Ergoterapeut
 • Connie Frøslev, Sygehjælper
 • Janne Skov Nørby, Ergoterapeut
 • Helle Fejrskov, Fysioterapeut
 • Thomas Wonge, Fysioterapeut
 • Karen Trabjerg, Fysioterapeut

Kontakt

Henvendelse om genoptræning efter genoptræningsplan rettes til:
Lisbeth Birkelund Schjødt
Genoptræningskonsulent
Beskæftigelses og Sundhed
Bakkedraget 1
8362 Hørning
Direkte telefonnummer: 87 94 78 84
Træffes i kommunens telefontid

Tina Fleischer
Sundhedssekretær
Beskæftigelse og Sundhed
Bakkedraget 1
8362 Hørning
Direkte telefonnummer: 87 94 78 92
Træffes i kommunens telefontid

Du er også velkommen til at kontakte personalet i Team Genoptræning
Telefonnummer: 87 94 86 81 eller 87 94 86 82 eller 87 94 86 83
Telefontid: Alle hverdage kl. 8.00-9.00 samt kl. 11.30-12.00

Adresser

Lokalcenter Kildegården
Kildevej 10
8660 Skanderborg

Lokalcenter Præstehaven
Vestervej 3
8362 Hørning

Lokalcenter Ryvang
Skanderborgvej 49
8680 Ry

Lokalcenter Tjørnehaven
Søndergade 29
8464 Galten

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.