Skanderborg

 
 

Seniorrådet

Billede af seniorrådet 2014 - 2017

Om Seniorrådet

Seniorrådet er med til at sikre dialogen og samarbejdet mellem kommunens ældre befolkning og byrådet.

Samtidig skal seniorrådet medvirke til at øge indflydelse og medansvar for kommunens ældre borgere. 
Det gør seniorrådet blandt andet ved at rådgive kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Alle forslag, der vedrører ældre, skal sendes til høring i seniorrådet, før de når frem til politisk vedtagelse.

Seniorrådet kan også på eget initiativ komme med forslag.

Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til seniorrådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.

Læs nedenfor om:

Seniorrådets sammensætning

Fra 1. januar 2014 består seniorrådet af ni medlemmer.

Medlemmerne er over 60 år og bor i kommunen.

Formål

  • Seniorrådets formål er at varetage de ældre borgeres interesser såvel socialt som kulturelt, herunder rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål der vedrører ældre.
  • Seniorrådet skal høres om alle forslag, der vedrører de ældre.
  • Seniorrådet skal medvirke til at øge indflydelse og medansvar for kommunens ældre borgere, og være med til at sikre at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen udbygges.

Seniorrådsvalg

Der afholdes valg til Seniorrådet hvert fjerde år.

Du kan blive valgt til Seniorrådet, hvis du bor i kommunen og er fyldt 60 år.

Medlemmer af Seniorrådet sidder i fire år af gangen.

Kontakt til Seniorrådet

Du kan altid kontakte et af Seniorrådets medlemmer hvis du:

  • vil høre mere om arbejdet i Seniorrådet 
  • ønsker at et medlem fra Seniorrådet deltager i et møde i en organisation eller forening
  • ønsker en kontaktpersonsordning i forhold de enkelte plejecentres bruger-pårørenderåd og aktivitetsråd

Medlemmer af Seniorrådet

Fra 1. januar 2014

Formand 
Kurt RønneKurt Rønne
Lillesøvej 11 C., 1., lejlh. 223
8660 Skanderborg
Tlf.: 40 63 25 44
Mail: kronne@post8.tele.dk

Næstformand
Karl-Erik JørgensenKarl-Erik Jørgensen
Fjeldstedvej 18
8680 Ry
Tlf.: 86 89 18 33
Mail: karl@privat.dk

Kasserer
Raydon WithRaydon With
Kildebakken 20
8680 Ry
Tlf.: 86 89 15 24
Mail: with@sport.dk

Bent LangballeBent Langballe
Vrold Tværvej 17, Vrold
8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 47 15
Mail: majben@turbopost.dk

Kirsten NielsenKirsten Nielsen
Skovsgårdsparken 7
8362 Hørning
Tlf.: 86 92 25 95
Mail: kirstennielsen@nypost.dk

Aase SejrAase Sejr
Låsbyvej 6
8464 Galten
Tlf.: 86 94 37 35 / 60 75 37 64
Mail sejr1@mail.dk

Eva BachEva Bach
Ladingvej 10, Herskind
8464 Galten
Tlf.: 86 95 41 30
Mail: evabach@post.letnet.dk

Jens ChristensenJens Christensen
Århusvej 28
8660 Skanderborg
Tlf.: 24 22 54 60
Mail: jchajest@gmail.com

Marius ByrialsenMarius Byrialsen
Vester Allé 21
8362 Hørning
Tlf 8692 4086
Mail: Mkb21@privat.dk 
 

 

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.