Skanderborg

 
 

Sprogvurdering af 3-årige

Hvad sker der efter sprogvurderingen?

I langt de fleste tilfælde vil resultatet af sprogvurderingen vise, at barnets sprog passer til den alder, barnet har.

Børnehaven har en pædagogisk læreplan, og her er fastsat en ramme for, hvordan børnehaven vil arbejde med børnenes sprog.
Inden for disse rammer vil børnehaven tilrettelægge aktiviteter, der sætter sproget i spil på mange forskellige måder.
Dette er en generel indsats.

En mindre gruppe af børnene på ca.10 % vil have brug for en fokuseret indsats.
Det betyder, at barnet i en periode har brug for, at børnehaven tilrettelægger målrettede aktiviteter, som tilgodeser dets sproglige udvikling.
Det kan for eksempel være børn, der er på vej, men hvor en mere målrettet indsats kan hjælpe til, at barnets sprog hurtigere bliver alderssvarende.

For en lille gruppe af børnene på ca. 5 % vil der være behov for, at der gøres en særlig indsats for barnet.
I disse tilfælde vil der være behov for et samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
Det samarbejde bør starte på børnehavens samarbejdsmøde med PPR – k-mødet, hvor forældre, psykolog og talehørelærer deltager. Her aftales den videre proces.

Hvis I er i tvivl om noget, så spørg pædagogen i børnehaven.

Hvis I ikke ønsker en sprogvurdering af jeres barn, har kommunen stadig en forpligtigelse til at yde støtte til børn med sproglige vanskeligheder. 

Kontaktinformation

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Fagsekretariatet for Børn og Unge

Ida Marie Holm
Tale-hørekonsulent
8794 7216 / 2692 2925
ida.marie.holm@skanderborg.dk 

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.