Skanderborg

 
 

Læseundersøgelse 2009

Læseundersøgelse 1. og 3. årgang 2009

Skanderborg Kommune har en målsætning, der lyder:

Børn skal kunne læse efter 1. klasse, og efter 2. klasse skal alle elever have læsning som redskab. 

Alle folkeskoleelever på 1. og 3. årgang i kommunen er læsetestet for tredje år i træk.
Det drejer sig om i alt 1500 elever.
De anvendte prøver er et screeningsværktøj.

Formålet

Formålet er at give et overblik over læsestandpunktet i de enkelte klasser og i kommunen som helhed.

Prøvetagningen foregik i 2007 i maj, mens den fra og med 2008 er rykket frem til marts måned.
Det påvirker selvfølgelig resultatet, primært på første årgang, hvor elevernes læseudvikling for alvor tager fart i de sidste måneder af skoleåret.
Derfor er det også glædeligt at der kan konstateres en lille fremgang i antallet af sikre læsere på 1. årgang.
Prøveresultaterne viser, at 68 % af eleverne på 1. årgang er sikre læsere.

Der er meget store forskelle på de enkelte klasseresultater.
På 3. årgang er 81 % af eleverne sikre læsere, mens 19 % af eleverne skal bruge opmærksomhed og uforholdsmæssig lang tid på at afkode tekst.

Med mindre der sættes massivt ind med målrettede undervisningstiltag, er der risiko for, at hovedparten af disse elever mister læselysten.

Alle skoler har taget imod læsekonsulenternes tilbud om en læsekonference på skoleniveau, hvor skolen bl.a. har fået en tilbagemelding på egne prøveresultater.

I de forløbne år har der i Skanderborg Kommune været fokus på læsning.

Læsevejledere

Mange skoler har sendt lærere på efteruddannelse, og de første eksaminerede læsevejledere er nu i funktion.
Læsevejlederne har en stor faglig indsigt, som danner et godt grundlag for fortsat udvikling.

En ny rapport fra Evalueringsinstituttet EVA (Viden der forandrer – Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn, 2009) peger endvidere på vigtigheden af, at læsevejlederen fungerer som rollemodel ved at være aktiv medaktør i læseundervisningen (og ikke bare vejleder uden for klassens undervisning).
I EVA - rapporten fra 2005 peges på betydningen af kommunens indsats med henblik på at løfte læseniveauet.

Kommunale læsemål fremhæves som en påviselig medvindsfaktor.

Læsekonsulenterne tager initiativ til, at der udarbejdes en kommunal handleplan for læsning i 2009.

Næste skoleår gennemføres en sprogvurdering i begyndelsen af børnehaveklassen.

I skoleåret 2009/2010 gentages screeningen på 1. og 3. årgang.

Læseprøverne skal tages i marts måned, og resultaterne indsendes til læsekonsulenterne inden 1. april.

Ingen magter udfordringen med at løfte læseniveauet i Skanderborg Kommune alene.

Politikerne, fagsekretariatet, skolelederne, lærerne og pædagogerne har hver især en betydningsfuld opgave.

Lad os arbejde sammen om at blive endnu bedre til glæde og gavn for det enkelte barn!

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.