Skanderborg

 
 

Børnefysioterapi

Børnefysioterapeuterne i Skanderborg Kommune har til opgave at understøtte børn 0-18 år, der har problemer/ særlige behov på de motoriske og sansemæssige områder.

Børnefysioterapeuterne arbejder i børnenes nærmiljø.
Det betyder, at terapeuten kan komme i hjemmet, dagplejen, vuggestuen, børnehaven og på skolen.

Børnefysioterapeuten arbejder indenfor serviceloven, sundhedsloven, dagtilbudsloven samt folkeskoleloven.
Indsats omkring barnet afhænger af barnets behov og ses i relation til lovgivningen.

Børnefysioterapi kan f.eks. være:

 • Råd og vejledning til forældre og fagpersonale.
 • Observationer, undersøgelse og udredning.
 • Test af motorik og sanser.
 • Individuel træning og behandling.
 • Genoptræning efter genoptræningsplan.
 • Træning på hold.
 • Træning i varmvands bassin.
 • Tværfagligt samarbejde og deltagelse ved møder.

Henvisning

Henvisning sker gennem sundhedstjenestens link til børnefysioterapi på Skanderborg Kommunes intranet side.
Forældre kan ikke selv henvise deres barn.

Henvisningen sker gennem:

 • Sundhedsplejerske.
 • Dagplejepædagog.
 • Pædagog i institutioner.
 • Socialrådgiver.
 • Psykolog i PPR.
 • Tale-høre lærer i PPR.
 • Egen læge (førskolebørn).
 • Læge på sygehus (skolebørn).

Visitation i sundhedstjenesten vurderer henvisningen og det videre forløb.
Indsatsen og den fysioterapeutiske ydelse til barnet og omgivelserne afhænger af barnets behov/ problematik samt lovgivningen.

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.