Skanderborg

 
 

Foto regler om pas 
Regler om pas

Når du rejser ud af Danmark, skal du altid have dit pas med dig, medmindre du rejser i Norden.

På denne side kan du læse om:

Rejser til Norden

Da de nordiske lande har en fælles pasunion, skal danske statsborgere ikke medbringe pas for at komme ind i andre nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island).

Du skal dog stadig kunne identificere dig, når du opholder dig i udlandet, så medbring alligevel en form for legitimation.

Rejser i Schengen-lande

Danmark er sammen med en række andre lande med i Schengen samarbejdet.
Dette betyder, at når du rejser til Belgien, Frankrig, Grækenland, Italien, Luxembourg, Holland, Portugal, Tyskland, Spanien eller Østrig, skal du ikke vise pas.
Men da du skal kunne bevise dit statsborgerskab, skal du alligevel medbringe dit pas, når du opholder dig i et Schengen-land (gælder ikke de nordiske lande).

Pr. 21. december 2007 er Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien, Slovakiet samt Tjekkiet trådt ind i samarbejdet, hvor grænsekontrollen ved land- og søgrænser er ophævet.
For lufttrafikken blev grænsekontrollen ophævet den 30. marts 2008.

Rejser til andre lande

Rejser du uden for norden og Schengen-området, skal du altid medbringe dit pas, ellers risikerer du at blive afvist ved grænsen.

Når du vender tilbage til Danmark, risikerer du ligeledes at få en bøde.

Regler for udlændinge

Der gælder andre regler for udlændinge, der bor i Danmark, end for danske statsborgere.

For udlændinge fra Schengen-området, som skal rejse til et Schengen-land gælder samme regler som for danske statsborgere. 

Udlændinge fra EU kan dog ikke komme ind i et nordisk land uden at medbringe pas.

For udlændinge fra andre lander, gælder det, at de skal vise pas både ved indrejse i nordiske lande, Schengen-lande, samt andre lande.

Børn og pas

Børn skal have deres eget pas uanset alder.

For at få udstedt et pas til dit barn skal indehaverne af forældremyndigheden udfylde, samtykkeerklæringen i skemaet, sammen med resten af ansøgningen.

Barnet, du søger pas til, skal være til stede ved ansøgningen.

Når du søger om pas til dit barn, gælder de samme regler for fx foto som for pas til voksne.

Mistet pas

Mister du dit pas i Danmark, kan du få udstedt et nyt hos Borgerservice.

Mister du dit pas i udlandet, kan de danske ambassader udstede et nyt pas. 

Du skal dog først melde tabet til en lokal politistation, da ambassaden skal se en kvittering for anmeldelsen.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om reglerne for pas hos Borgerservice og hos Justitsministeriet.

Udenrigsministeriets borgerservice kan hjælpe med oplysninger om andre landes pasregler.

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.