Skanderborg

 

Vielse

Man kan blive viet i kirken eller borgerligt viet på Rådhuset.
En af parterne skal være medlem af folkekirken for, at man kan blive viet i kirken.

På denne side kan du læse om:

Før vielsen

Når man vil giftes, skal man først henvende sig til sin kommune. Kommunen undersøger, om betingelserne for ægteskab er i orden, det kaldes også ægteskabsvilkår.

Er ægteskabsvilkårene i orden udstedes der en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten skal vises til den myndighed, der står for vielsen sammen med fødsels-, dåbs- eller navneattest. Få mere at vide hos Borgerservice.

Vielse i folkekirken

Hvis man vil giftes i en kirke, skal man henvende sig til præsten i den kirke, hvor man vil giftes.
Man kan blive gift i en bestemt kirke, hvis:

  • den ene af parterne er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn
  • den ene eller begge parter har en særlig tilknytning til kirken og derfor ønsker at blive viet netop der.

Man har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. Man kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i deres kirke.

Find kirken på sogneportalen www.sogn.dk (nyt vindue)

Der skal være mindst to vidner ved vielsen. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

En præst kan nægte at vie et par, hvis den ene eller begge parter er fraskilte. Hvis en præst af andre religiøse grunde ikke mener at kunne foretage en vielse, afgør biskoppen, om præsten bør fritages for at udføre vielsen.

Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab 

Et ægtepar, der er borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab, kan få kirkelig velsignelse af enhver præst i folkekirken.

Ønsker man kirkelig velsignelse, skal man henvende sig til den præst, man vil have til at give velsignelsen.

Find præsten på sogneportalen www.sogn.dk (nyt vindue) 

Borgerlig vielse

Ønsker man borgerlig vielse, skal man henvende sig til Borgerservice.

Vielsen kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det.
Man kan frit vælge, hvilken kommune man vil giftes i.

Borgerlig vielse i Skanderborg Kommune finder primært sted på Rådhuset i Skanderborg, men kan også foretages i Riddersalen eller Laden på Vestermølle ved Skanderborg Sø.

Borgerlig vielse hvor og hvornår?

I perioden fra den 1. oktober til den 30. april foregår alle vielser på Rådhuset i den tidligere byrådssal i Skanderborg.

I perioden fra den 1. maj til den 30. september foregår alle vielser:

  • mandag til fredag på Rådhuset
  • lørdage på Vestermølle - vielse på Rådhuset kan aftales, hvis det er praktisk muligt
  • søndage foretages der som udgangspunkt ikke vielser.

Straks efter vielsen får man udleveret vielsesattesten.

En vielse skal overværes af mindst to vidner.
På hverdage kan kommunen stille med vidner. Lørdage stiller brudeparret selv med to vidner.
Vielser, hvor Rådhuset skal stille vidner, foregår altid på Rådhuset. 

Vielse i et andet trossamfund

Hvis man vil vies i et andet trossamfund, skal man kontakte dette.

Kirkelig vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af parterne hører til trossamfundet.

Vielse i et ikke-godkendt trossamfund 

Kirkelig vielse kan endvidere finde sted inden for andre ikke-godkendte trossamfund, hvis:

  • en af parterne hører til trossamfundet 
  • trossamfundet har præster, der er godkendt til at foretage vielser af Kirkeministeriet.

En præst kan enten få en permanent tilladelse eller tilladelse for enkelte tilfælde.

Vielsesattesten udstedes af den borgerlige vielsesmyndighed (kommunen), men udleveres til parret af præsten i trossamfundet.

Vielse i udlandet

Danske myndigheder kan normalt kun foretage vielser i Danmark.
Danske præster og tjenestemænd på ambassader og konsulater kan dog i visse tilfælde foretage vielser i udlandet.

Det kræver, at en række særlige betingelser er opfyldt.
Bl.a. skal mindst en af parterne være dansk statsborger, og reglerne i det fremmede land må ikke forhindre vielsen.
Kaptajner på danske skibe kan ikke foretage vielser.

En dansk statsborger, der skal giftes i udlandet, kan få en ægteskabsattest.
Ægteskabsattesten viser, at vedkommende efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab.
Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.

Man får ægteskabsattesten ved at henvende sig til den kommune, hvor man er bosat eller sidst boede. 

Vielsesritualet

Kirkelig velsignelse gives i en kirke efter et fast ritual.

Nyt efternavn efter vielsen

Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, så navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest.

Du skal have følgende papirer klar:
Fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest.

Du skal sende blanketten til det sogn, hvor du bor.
Hvis du ikke allerede kender dit sogn, kan du finde det ved at søge på sogn.dk.
Er du født i Sønderjylland, skal blanketten sendes til din fødekommune.
Navneændringen er gratis, hvis der i forbindelse med navneændringen, sker et navnesammenfald og hvis du søger senest 3 måneder efter vielsen.
Du får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om vielse i dit sogn.

Find dit sogn på sogneportalen www.sogn.dk (nyt vindue)

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.