Skanderborg

 
 

Sejlads på Gudenåen og søerne

Der er gode muligheder for at sejle og nyde naturen i Skanderborg Kommune.
Gudenåen og en lang række søer er tilgængelige for sejlads med sejl- og motorbåd, windsurfer, jolle, kano og kajak.

Der er dog fastlagt en række regler, der skal overholdes af hensyn til beskyttelse af natur og mennesker.

Du kan læse og finde meget mere om rekreative muligheder og oplysninger på kort på www.gudenaakomiteen.dk (nyt vindue)
Se på samme hjemmeside reglerne for sejlads (nyt vindue)

Sejlads med motordrevet fartøj

Ønsker du at sejle med motor på Gudenåsystemet, skal du være opmærksom på at det kræver registrering i Gudenåens motorfartøjsregister, og at der årligt betales gebyr herfor.

Sejlads med vandscooter, jetski og lignende fartøjer er forbudt!

Der er i 2011 observeret en del sejlads med vandscootere på bl.a. Skanderborg Sø.
Det er desværre en udbredt misforståelse at det skulle være tilladt at sejle på ferske vande, blot det er tilladt at sejle med motorbåd på disse. Skanderborg Kommune har ikke registreret vandløb og søer i kommunen, hvor sejlads med vandscootere og lign. er tilladt!

Alle vandløb og søer med tilknytning til Gudenåen, er omfattet af Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.

Af bekendtgørelsens § 3 stk. 8 fremgår at dette er forbudt.

Definitionen på fartøjer omfattet af dette forbud er:

fartøjer med en længde på under 4 meter, der har indbygget forbrændingsmotor med vandstrålepumpe som hovedfremdrivningsmiddel, og som er beregnet til at skulle betjenes af en eller flere personer, som sidder, står eller knæler på - snarere end i skroget, samt luftpudefartøjer og andre motordrevne sportsfartøjer af tilsvarende karakter, der er konstrueret til at blive fremført af personer, der står eller sidder på fartøjet.

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.