Skanderborg

 
 

Rejsesygesikring

Rejsesygesikring

Når du rejser inden for EU, skal du altid medbringe dit gule sundhedskort.
Er rejsen af længere varighed eller erhvervsmæssig skal du have EU-sygesikringskort også kaldet det blå rejsesygesikringsbevis.

På denne side kan du læse om: 

Det blå EU-Sygesikringskort

Du skal have et EU-sygesikringskort, også kaldet det blå rejsesygesikringsbevis, når du:

  • skal være af sted i længere tid - mere end 30 dage
  • hvis der er tale om et erhvervselement i rejsen
  • eller hvis du fx har en kronisk sygdom og ved, du kan få behov for behandling eller andet.

Det blå EU-sygesikringskort er gratis, du kan let bestille det vha. af NemID.

Her ses et eksempel på det blå EU-sygesikringskort  

Hvad dækker EU-kortet?

EU-sygesikringskortet giver ret til læge- og sygehusbehandling, medicin m.m., hvis du bliver syg under et ophold i et europæisk land.
Kortet dækker både akut sygdom og tilskadekomst samt såkaldt "behovsbestemt sygehjælp".
Den behovsbestemte hjælp vil sige, at det er lægen, der afgør, hvilken behandling du kan få.
Det afhænger bl.a. af, hvor længe du skal opholde dig i landet, og hvilken behandling der er tale om.

EU-sygesikringen dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i.
EU-sygesikringen giver kun ret til de samme ydelser, som borgerne i det pågældende land har.
Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv.

Hjemtransport er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke sygetransport hjem til Danmark, og den dækker ikke, hvis formålet med rejsen er at få behandling i udlandet.

Det er ikke nødvendigt for danske statsborgere at have et EU-sygesikringskort ved ophold i de nordiske lande.
Heller ikke i Storbritannien og Nordirland hvor det er nok at vise sit pas.
Kortet er gratis, og du kan selv bestille det med dit NemID.

Dit almindelige sundhedskort / det gule

Du er dækket af dit gule sundhedskort kaldet sygesikringsbevis i udlandet, når du:

  • rejser i mindre end en måned
  • er på en ren ferie- eller studierejse
  • rejser inden for EU og EØS samt nogle småstater
  • ikke har kronisk sygdom, fx forhøjet blodtryk.

Hvis der opstår tvivl, når du opholder dig i udlandet, kan du anvende det vagtnummer, som står på bagsiden af kortet og få vejledning fra den telefoniske vagtservice, som har døgnåbent.

Rejser du uden for disse lande bør du tegne en privat rejseforsikring. 

Dækning af udgifter

Dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis) er en sikkerhed for, at du får refunderet de udgifter, der er dækket, når du kommer hjem.
Du kan dog risikere at skulle betale for lægehjælp og medicin direkte på feriestedet.
Husk derfor at få kvitteringer på dine udgifter.

Du kan få refunderet dine udgifter ved at henvende dig til SOS Internation a/s.
Du skal altid udfylde en skadeanmeldelsesblanket.
Du kan anmelde skaden online på SOS's hjemmeside:

Hjemtransport

Du kan få dækket ekstraudgifter til lægeordineret hjemtransport fra Sverige, Norge, Finland, Island, Færøerne og Grønland. 

Hjemtransport af en person med Sundhedskort, der er afgået ved døden, og af eventuel ledsager samt medrejsende børn under 16 år dækkes via Sundhedskortet.

Kronisk sygdom

Som kroniker skal du først høre, om du kan få forhåndstilsagn om dækning under det gule kort. Det er SOS International der kan give svar om forhåndstilsagn. Ellers skal du have det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt SOS for medicinsk forhåndsvurdering:

Rejser uden for EU/EØS-lande

Det gule sundhedskort / sygesikringsbevis og EU-sundhedskortet kan ikke bruges uden for Europa.

Rejser du på ferie uden for Europa, skal du undersøge om og hvad din private familieforsikring evt. dækker i forbindelse med rejser.
Derudover skal du købe en privat rejseforsikring. 

Arbejde og studere i lande uden for Europa

Du skal undersøge hos sygesikringsmyndighederne i værtslandet eller hos landets ambassade her om vilkår for optagelse i landets sygesikring.

Har du ikke mulighed for at blive optaget dit værtslands sygesikring, bør du i stedet tegne en privat forsikring, der dækker ved behandling af sygdom.

Danmark har indgået aftaler med enkelte lande om social sikring.
Aftalerne er forskellige fra land til land, og ikke alle omfatter sygesikring.

Pjecen "Rejsesygesikring"

Pjecen ’Rejsesygesikring’ fortæller om den offentlige sygesikring ved rejser i udlandet.

Du kan finde den nedenfor, i Borgerservice, på biblioteker og hos DSB og andre rejsebureauer.

NB: Pjecen om rejsesygesikring findes også i praktisk pas format. Bestil den hos Danske Regioner på tlf.: 35 29 81 00 eller e-mail: publ@regioner.dk 

Flere oplysninger

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.