Skanderborg

 
 

Offentlige stier 

Offentlige stier er åbne for almindelig færdsel fortrinsvis til fods og på cykel

Skanderborg Kommune er vejmyndighed for de offentlige stier.

En offentlig sti kan henligge under de tilgrænsende ejendomme

Så er stien vist på matrikelkortet med stiplede linjer, og stiarealet er angivet som vej under ejendommens oplysninger i matriklen og tingbogen.

Stien kan også være udskilt i matriklen

Så er stien afgrænset i forhold til de tilgrænsende ejendomme ved skel.

Når en sti er udskilt i matriklen, kan der ikke længere vindes hævd over stiarealet, der på denne måde er sikret.

Mange steder pløjes offentlige stier op, og det kan være svært at nå at beskytte de offentlige stier ved at få dem udskilt i matriklen, før de er indsnævret til uigenkendelighed.

Det er derfor vigtigt, at borgerne gør kommunen opmærksom på det, hvis en offentlig sti bliver spærret eller indsnævret. Samtidig sætter både økonomi og tidsnød en begrænsning på, hvor hurtigt kommunen kan reagere.

Stien kan ligge på en privat fællesvej

Vejmyndigheden kan bestemme at en privat fællesvej skal have status som offentlig sti, men i øvrigt bibeholdes som privat fællesvej.

Billede af offentlig sti, hvor en del af stien er oppløjet

 

 

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.