Skanderborg

 
 

Udland og fleksydelse

Du kan i nogle tilfælde få fleksydelse med til udlandet. Husk at fortælle kommunen, hvis du rejser

Fold alle indud

Kan jeg få min fleksydelse med til udlandet?

Du kan bo og arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, mens du får fleksydelse. Men der gælder særlige regler, som kommunen kan oplyse dig om. I alle andre lande kan du opholde dig midlertidigt i sammenlagt tre måneder hvert kalenderår, uden at det får betydning for din fleksydelse.

Du skal altid give kommunen besked, hvis du tager til udlandet uden for EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz. Det gælder også for kortere ferier.

Kommunen standser udbetalingen af fleksydelsen ved din udrejse, hvis du på udrejsetidspunktet ved, at du vil tage fast bopæl uden for EØS-området, Grønland, Færøerne eller i Schweiz. Du kan søge om at få genoptaget udbetalingen af fleksydelsen, når du igen tager ophold inden for områderne.

Hvis du er udsendt for en dansk arbejdsgiver, gælder der særlige regler for din ret til at modtage fleksydelse i lande uden for EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz.

Kommune kan vejlede dig nærmere om reglerne.

Når det drejer sig om social sikring på tværs af EU-grænser, er du ligestillet med lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, når du får fleksydelse.

 

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.