Skanderborg

 
 

Hjælp til uforudsete udgifter

Du kan normalt ikke få hjælp til udgifter, som du har påtaget dig, inden du har søgt kommunen om hjælp.

Økonomisk tilskud fra kommunen

Du kan søge din kommune om økonomisk tilskud til en række udgifter

Fold alle indud

Hvad kan du søge hjælp til?

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde). Du kan fx søge om hjælp til:

 • rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis du har været ude for uforudsigelige ændringer i dine forhold

 • midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance

 • tandbehandling, medicin, briller og psykologbehandling, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet

 • alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik

 • flytteudgifter

 • transportudgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.

Kommunen kan desuden yde efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever er afgået ved døden.

Har du høje boligafgifter eller stor forsørgerbyrde, har du mulighed for at søge om særlig støtte hos kommunen. Det gælder dog kun, hvis du modtager kontanthjælp.

Dette gælder for alle med lav indkomst - dog ikke hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist under gammel ordning. Her har du i stedet mulighed for at søge om personligt tillæg eller helbredstillæg.

 

Hvornår kan du søge?

Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp. Kommunen tager stilling i hvert konkret tilfælde og lægger vægt på:

 • dine indtægter og udgifter og din opsparing og formue
 • din familiesituation
 • din mulighed for at have kunnet forudsige ekstraudgiften
 • typen af ekstraudgift 
 • om ekstraudgiften falder ind under en anden lovgivning.

 

Hvis du er gift, indgår din ægtefælles forhold også i den samlede vurdering af din situation.

Hvis du modtager ydelser svarende til kontanthjælpsniveau, kan du søge om tilskud til tandpleje efter udførelsen. Det gælder dog ikke tilskud til tandpleje, som indebærer samlede udgifter på mere end 10.000 kr. Det gælder heller ikke, hvis du ønsker at søge kommunen om hjælp til dækning af en resterende egenbetaling.

 

Hvordan søger du?

Du skal lave en ansøgning, hvor du oplyser om:

 • hvad du søger om

 • din begrundelse for at søge

 • dine forsikringsforhold

 • din formue, plus evt. ægtefælles/samlevers

 • dine indtægter, plus evt. ægtefælles/samlevers

 • dine udgifter, plus evt. ægtefælles/samlevers

Du kan bruge kommunens ansøgningsskema og vedlægge din dokumentation.

 

Skal jeg betale det tilbage?

Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis du uberettiget har modtaget ydelser. Tilskud til enkeltudgifter er skattefrie.

Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af hjælpen i særlige tilfælde. Kommunen skal senest ved udbetaling af hjælpen have oplyst om, at hjælpen skal betales tilbage og med hvilken begrundelse. Kommunen kan også træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis der er tale om dobbeltforsørgelse.

 

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.