Skanderborg

 
 

Badevandskvalitet og -kontrol

Skanderborg Kommune fører kontrol med badevandskvaliteten ved i alt 16 lokaliteter hvor der bades. På nededenstående kort ses de private og offentlige badestrande, hvor der tages badevandsprøver.

» Se kort over hvor der udtages badevandsprøver  (pdf - 563 kb) 

Badevandsprøverne analyseres for E. coli samt Enterokokker.
På baggrund af indholdet af bakterier i prøverne, kan vandkvaliteten klassificeres efter én af fire mulige kategorier:
Udmærket, God, Tilfredsstillende og Ringe.
Grænseværdierne for de enkelte kategorier ses i tabellen herunder.

Antallet af bakterier per 100 ml.

  Udmærket God Tilfredsstillende Ringe
E. Coli 500* 1000* 900** >900**
Enterokkoker 200* 400* 330** >330**

* Ud fra en vurdering af 95-percentilen for bakterietællingerne

* *Ud fra en vurdering af 90-percentilen for bakterietællingerne

Kategorisering af badevandskvalitet, 2013*

Badestrand Badevandskvalitet
Birkhede Camping Udmærket
Dakbjerg God
Holmens Camping Udmærket
Knudhule Strand Udmærket
Mossø Udmærket
Næsset Udmærket
Ravns Odde God
Ravnsøhytten Udmærket
Jaungyde Udmærket
Sønder Ege Strand Udmærket
Skanderborg Sø Camping Udmærket
Skanderborg Søbad Udmærket
Stilling badebro Udmærket
Vandrehjemmet Udmærket
Vædebro Udmærket
Vædebrovej 53 Udmærket

 * Bedømmelsen er baseret på data fra badevandsprøver udtaget 2012

Badevandsprøverne udtages altid samme sted, så udviklingen i badevandskvaliteten på badestederne kan følges.

» Se resultaterne fra vores laboratorium (nyt vindue)

E. coli og Enterokokker som indikatororganismer

Forurening af badevand kan stamme fra f.eks. spildevandsudledninger i kloaksystemer.
Sker der en udledning af spildevand følger risikoen for smitte med sygdomsfremkaldende bakterier og virus.

Det er dog ikke muligt at teste for alle sygedomsfremkaldende bakterier, så derfor undersøges der kun for indholdet er udvalgte indikatorbakterier.

Her har man valgt at bruge Enterokokker og E. coli som findes i tarmsystemet hos mennesker og dyr. 
Da der normalt er meget få eller ingen enterokokker og E. coli tilstede i uforurenet vand, er de et tegn på, at der er sket en fækal forurening af vandet (dvs. tilledning af kloakspildevand og/eller dyregødning). 

Er der indikatorbakterier tilstede i en badevandsprøve, er der derfor risiko for, at der er andre mere skadelige bakterier tilstede, såsom musetyfus- og dysenteribakterier.
Indikatorbakterierne kan udover at stamme fra spildevandsudledning også stamme fra badegæster, fugle og andre dyr.

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.