Rejsesygesikring med det gule sundhedskort

Indtil 1. august 2014 kan du bruge dit gule sundhedskort som rejseforsikring i EU og EØS-landene. Efter 1. august skal du bruge det blå EU-sygesikringskort.

Fold alle indud

Nye regler fra 1. august 2014

Fra 1. august 2014 kan du ikke længere bruge det gule sundhedskort som rejseforsikring. I stedet skal du benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring.

Bemærk dog, at hvis du påbegynder din rejse inden 1. august 2014, gælder dit gule sygesikringskort som rejseforsikring i Europa og EØS-landene i op til en måned derefter.​

Hvornår er jeg dækket med det almindelige sundhedskort?

Indtil 1. august 2014 er du dækket af dit gule sundhedskort i udlandet, når du:

 • rejser i mindre end en måned
 • er på en ren ferie- eller studierejse
 • rejser til Færøerne og Grønland
 • rejser inden for EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz 

Efter 1. august 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sundhedskort som rejseforsikring. I stedet kan du benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring.

Det gule sundhedskort og EU-sygesikringskortet (det blå kort) kan ikke bruges uden for Europa; du skal have en privat forsikring.

Bemærk, at der gælder særlige regler for dækning af kroniske sygdomme, fx ved forhøjet blodtryk. Hvis du er i tvivl, om du er dækket med det gule sundhedskort, kan du spørge hos SOS International A/S, som administrerer den offentlige rejsesygesikring.

Hvis du er i tvivl, når du opholder dig i udlandet, kan du ringe på det vagtnummer, som står på bagsiden af sundhedskortet og få vejledning fra den telefoniske vagtservice, som har døgnåbent.

Hvilke udgifter dækker det almindelige sundhedskort?

Rejsesygesikringen dækker indtil 1. august 2014 udgifter til behandling, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade på din ferie- eller studierejse. Følgende udgifter dækkes:

 • almindelig lægehjælp og lægeordineret medicin
 • lægeordineret sygehusophold og -behandling, inklusiv operationer på standardklasse-sygehuse
 • ambulancetransport (dog ikke hjemtransport i ambulance)
 • udgifter til telefon, telefax og lignende ved henvendelse fra udlandet til SOS International. 

Læs mere om hvad det gule kort dækker og ikke dækker i pjecen om rejsesygesikringen:

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver akut syg under en ferie- eller studierejse?

 • du kan få refunderet dine udgifter, når du kommer hjem. Husk at få kvitteringer for dine udgifter 
 • i tilfælde af alvorligere sygdom med sygehusindlæggelse er det vigtigt, at du med det samme kontakter alarmcentralen i Danmark på telefon 0045 70 10 75 10

Dækkes hjemtransport?

 • hjemtransport fra Færøerne og Grønland, der er ordineret af SOS’s læge, dækkes
 • derudover skal du selv betale alle omkostninger til hjemrejse, der skyldes sygdom og ulykker. Du kan dog i visse tilfælde få dækket merudgifter til hjemtransport fra de nordiske lande
 • ønsker du at sikre dig dækning af udgifter til hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, må du tegne en privat rejseforsikring.

Få dine udgifter refunderet fra den offentlige rejsesygesikring

Du kan få refunderet dine udgifter ved at henvende dig til SOS International. Du skal anmelde din skade senest 6 måneder efter, den er sket. Gem dine kvitteringer for udgifter.

Du skal altid udfylde en skadeanmeldelsesblanket. Du kan anmelde skaden online på SOS's hjemmeside.

Hvordan bestiller jeg nyt sundhedskort?

Du skal bestille nyt sundhedskort digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Nyt gult sundhedskort kommer med posten i juli 2014
Du modtager automatisk et nyt gult sundhedskort med posten i løbet af juli 2014. Reglerne for den offentlige rejsesygesikring ændres 1. august 2014, og derfor er teksten på dit nuværende gule sundhedskort ikke længere korrekt fra denne dato. 

Bemærk, at dit nye gule sundhedskort først er gældende fra 1. august 2014.

Hvis du vil klage

Hvis du er utilfreds med den afgørelse, SOS International har truffet i forbindelse med din sag, kan du klage til Samarbejdsudvalget vedrørende den offentlige rejsesygesikring. Udvalget skal have din klage senest 6 måneder efter, at SOS International har sendt afgørelsen til dig.

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.