Skanderborg

 
 

Input til politik for børn i alderen 0-6 år

Kom med din kommentar

Undervisnings- og Børneudvalget fastlagde i slutningen af marts en proces for formuleringen af en ny politik for området 0-6 år.

Udvalget ønsker en åben og inddragende proces, hvor mange forskellige gives mulighed for at komme med bidrag til den ny politik.
Bestyrelserne på 0-6 års området er selvsagt en meget væsentlig bidragsyder, men desuden indbydes alle borgere til at deltage med input til en ny politik.

Startskuddet på processen var et dialogmøde den 26. april, hvor Ole Henrik Hansen gav et provokerende og inspirerende indlæg i debatten om pædagogikken for specielt de yngste.
Undervisnings- og Børneudvalget havde allerede forud for dette møde formuleret en række mulige temaer, som en ny politik kan eller bør forholde sig til.

Målet med denne høring er at drøfte netop jeres bud på, hvad en ny politik bør indeholde.
Hvad er væsentligt, når vi ønsker at skabe de bedst mulige rammer for at give børnene i Skanderborg Kommune den bedst mulige start på livet.

Proces skal resultere i konkrete skriftlige input fra borgerne til den efterfølgende politikformulering.

Du har mulighed for at komme med din kommentar indtil den 15. august 2012.
Skriv din kommentar nederst på denne side.

Fagsekretariatet vil herefter bearbejde disse indlæg og præsentere dem for udvalget på udvalgsmødet i september 2012.

Temaer

Temaerne der er valgt som fokuspunkter er følgende:

 • Barnets trivsel, udvikling og læring:
  · (Alders) differentieret pædagogik, her kunne man tale om et forstærket fokus på pædagogikken for de 0-3 årige.
  · Sproglig udvikling.
  · Fysisk og motorisk udvikling.
 •  Omgangsformer og kultur:
  · Inkluderende miljøer og rummelighed.
  · Fokuserede behov.
 • Livsmestring:
  · Sundhed og helbred.
 • Børnemiljøer:
  · De fysiske og æstetiske ramme.
  · Kreativitet og børnekultur.
 • Et bredere ressourceperspektiv:
  · Forældresamarbejde – aktive borgere.
  · Dagtilbuddene som kulturelle mødesteder.
  · Fokus på overgange.
 • Digitalisering og innovation:
  · Anvendelse af nye teknologier og kommunikationskanaler.
  · En innovativ tilgang i dagligdagen.
  · Understøttelse og udvikling af børns digitale kompetencer.
 • Drifts- og organiseringsformer:
  · Et mangfoldigt og alsidigt tilbud.
  · Realisering af potentialerne ved nye organiseringsformer.
 • Andre temaer / input.

 

Invalid object name 'BleauCommentsSettings'.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteScalar() at Dynamicweb.Database.ExecuteScalar(String sql, String database, IDbConnection connection) at Bleau.Comments.CustomModules.BleauCommentsSettings.ReadSettings() at Bleau.Comments.CustomModules.BleauComments.GetContent()
 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.