Skanderborg

 
 

Dispensationer og vurderinger 

Her kan du læse om muligheden for at få en dispensation eller en vurdering i forhold til lovgivningen, og hvad dette betyder for behandlingstiden af din byggesag. 

Lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer

Det er kun i ganske særlige tilfælde, at vi giver dispensation fra bestemmelserne i lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer.

Hvis du ønsker at søge en dispensation fra en bestemmelse, skal du sende en begrundet ansøgning om dispensation til kommunen, hvor du redegør for, hvilken bestemmelse du søger dispensation fra og hvorfor.
Det er dit ansvar at tjekke alle bestemmelser, og se om de kan overholdes. 

Bygningsreglementet

Hvis du ønsker at opføre et byggeri, som ligger uden for byggeretten i henhold til afsnit 2.2 i bygningsreglementet, skal vi vurdere byggesagen ud fra vurderingskriterierne i afsnit 2.3 i bygningsreglementet.
Sammen med din ansøgning bør du sende en begrundet ansøgning, hvor du forholder dig til vurderingskriterierne.  

Sagsbehandlingstid

I forbindelse med behandlingen af en ansøgning om dispensation eller en ansøgning med vurdering, vil der oftest skulle foretages en naboorientering.

Dette forlænger sagsbehandlingstiden med mindst 2 uger.
Hvis der kommer indsigelser fra naboerne, vil de indgå i den efterfølgende sagsbehandling.

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.