Skanderborg

 
 

Brug af kommunens IT netværk

Brug af internet / offentligt tilgængelig netværk i Skanderborg Kommune

På denne side kan du læse om:

Offentligt tilgængelige pc’ere

På for eksempel biblioteker, kompetencecenter, jobcenter og andre steder, hvor der står opstillet pc udstyr med internetadgang til offentligt brug, er denne adgang begrænset til kommunens pub-netværk.

Anvendelse af pc'ere er på eget ansvar.

Misbruges tilbuddet eller der øves der hærværk mod programmel eller pc'er, kan brugsretten fratages for kortere eller længere tid.

Ændring eller forsøg på ændring i systemadministrationens konfiguration af pc’ere er, for brugeren, under ingen omstændigheder tilladt. Dette indebærer også alle former for installering af software, herunder shareware og freeware.

Det er ligeledes brugernes ansvar ved færdsel på internet at overholde gældende ophavsretlige regler samt lovgivningen i øvrigt.

Det gælder f.eks. ved download af materiale. Det er ikke tilladt at anvende pc'erne til søgning af pornografisk, racistisk eller på anden måde stødende og krænkende materiale.

Generelle regler for brug af netværk

Det er ikke tilladt at tilslutte eget udstyr eks. switche, trådløse routere o.lign. til kommunens kablede netværk.

Tilslutning af udstyr skal til enhver tid ske i tæt samarbejde med kommunens it afdeling, således det sikres at udstyret rent sikkerhedsmæssigt er korrekt opsat, samt at tilslutning sker til korrekt netværk.

Opsætning af netværksudstyr

Opsætning af netværksudstyr trådløst som kablet, kan kun foretages efter forud indgået aftale med kommunens it afdeling.

Alt udstyr bestilles, konfigureres og opsættes efter aftale med IT afdelingen, der sikrer levering af et sikkert netværk, kompatibelt med det til enhver tid gældende standard udstyr, der benyttes indenfor kommunens egne rammer og aftaler.

Det er ikke tilladt at opsætte egne adgangs punkter og tilslutte dem kommunens netværk. Alt uautoriseret netværksudstyr fjernes og bortskaffes uden advarsel.

Trådløs tilslutning af egen pc

Du har som borger eller gæst i Skanderborg kommune adgang til at bruge kommunens trådløse offentlige netværk på eksempelvis bibliotekerne.

Når pc'en startes, kan der vælges mellem flere trådløse netværk.

Som gæst skal man vælge SKB-Pub.
SKB-Pub kræver ikke, at der installeres ekstra software.
Man vælger blot netværket, tilslutter det og starter herefter en internet browser.

Browseren vil automatisk åbne en side, hvor man skal identificere sig for at komme videre ud på nettet.
Her kan vælges mellem flere forskellige måder at verificere sig på. Adgangen er tidsbegrænset.

For skoleelever i Skanderborg kommune er det tilladt at logge på med sit UNI login, efterfulgt af @unv f.eks: flemming123@unv.

Der gøres opmærksom på at det påhviler den enkelte at sikre, at maskinen er udstyret med lovligt, opdateret antivirus system, og at der i modsat fald, ikke må oprettes forbindelse til kommunens netværk.

Logning

Der gøres opmærksom på, at brugen af kommunens offentlige netstik og trådløst netværk logges.
 


Genvej til denne side: www.skanderborg.dk/kommunensnetvaerk

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.