Skanderborg

 
 

Rotter og rotteanmeldelse

Vi har her på siden samlet en række informationer om rotter og rottebekæmpelse mm.

I forbindelse med tilsyn og bekæmpelse skal ejer, lejer eller dennes repræsentant være til stede og informeres om eventuel giftudlægning, jf. Naturstyrelsens bekendtgørelse nr. 689 af 12/06/2013.

Anmeld rotter

Rotter kan være smittebærere af alvorlige sygdomme, og derfor er rottebekæmpelse vigtig.

Du skal klikke på nedenstående link for at anmelde rotter:

ANMELDELSE SKAL SKE ELEKTRONISK, og skal være indberettet senest kl. 24.00 dagen før rottebekæmperen kommer.

Skanderborg Kommune har en aftale om rottebekæmpelse med skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Kiratin, har du spørgsmål til din anmeldelse eller i øvrigt, kan de kontaktes på telefon nr. 70 27 37 88

Det er gratis at få bekæmpet rotter, da det er betalt gennem ejendomsskatten.
Dog er det ejeren, der skal betale for at få udbedret eventuelle skader, der opdages under et tilsyn, hvis ikke der er en forsikring, der dækker.

 

Besøg af rottebekæmperen

En anmeldelse af rotter resulterer altid i et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse.
Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og giver råd om, hvad der skal gøres.
Typisk vil der blive stillet rottefælder eller giftstationer op på udvalgte steder.

 Vi gør opmærksom på, at Kiratin kun lægger gift i sine egne giftstationer.

Besøg af rottebekæmperen sker på følgende dage:

  • Ejendomme med postnr. 8660 og 8751 besøges på tirsdage.
  • Ejendomme med postnr. 8362 besøges på onsdage.
  • Ejendomme med postnr. 8464, 8471, 8472, 8600, 8670, og 8680 besøges på torsdage.

I landzoner kommer kommunens rottebekæmpere på besøg hvert halve år.

Bekæmperen vil spørge til rottesituationen på ejendommen og eventuelt gennemgå den med henblik på bekæmpelse.
Selv om rottebekæmperen kommer hvert halve år, har du dog stadig pligt til straks at anmelde rotter til kommunen, hvis du ser rotter eller tegn på deres tilstedeværelse.

Du må ikke selv lægge rottegift ud, da forkert anvendt gift kan gøre rotterne resistente.
Brug i stedet for følgende link, hvor du kan anmelde rotter til kommunen:

Det er kommunens ansvar at foretage effektiv rottebekæmpelse.

Bekæmpelse af rotter uden for normal arbejdstid.

Hvis du vil anmelde rotter inde i boligen uden for kommunens åbningstid, herunder også weekender og helligdage, og ønsker besøg af rottebekæmper uden for normal arbejdstid, kan rottebekæmpelsesfirmaet Kiratin kontaktes på vagttelefon nr. 70 27 37 88 i tidsrummet kl. 08.00 til kl. 21.00.
Du skal være opmærksom på, at udgifter i forbindelse med besøget uden for normal arbejdstid skal betales af dig selv.

Grundejer eller lejer kan også indgå en aftale med en autoriseret person om bekæmpelse af rotter, hvis der uden for kommunens åbningstid findes rotter i beboelse eller på fødevarevirksomhed.

Hvis der indgås en aftale, skal et aftaleskema underskrives af både den autoriserede person og grundejer eller lejer.
Klik på nedenstående link for at hente aftaleskemaet:

Den autoriserede person skal straks fremsende en genpart af aftaleskemaet til kommunen, enten via mail eller post:

Grundejer eller lejer kan efterfølgende vælge at lade kommunen foretage den videre bekæmpelse på adressen.

Hvad koster en anmeldelse uden for kommunens åbningstid?

De udgifter, der er forbundet med bekæmpelse af rotter uden for kommunens åbningstid er på borgerens egen regning.

Tegn på rotter

Naturstyrelsen har på deres hjemmeside udarbejdet en liste over de tegn, du skal være særlig opmærksom på, hvis du har mistanke om rotter.
Det drejer sig om følgende:

Lugt
Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og svinestald.

Ekskrementer
Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte eller brune, cylinderformede og ca. 6 mm. tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller
Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan f.eks. være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen.

Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. Hold øje med friske, afgnavede træspåner.

Færdes rotter længe et sted indendørs, er der på bjæl­ker, gulve, vægge el. lign. afsat nogle fedtede, brune belægninger bestående af urin og kirtelsekreter. Det er veksler, som rotter orienterer sig efter. Oftest er det dog kun deres ekskrementer, man ser.

Lyde
Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være mus, husmår eller andre dyr, du har besøg af. Er der hvin og skrig, er det næsten sikkert rotter, men lad kommunens skadedyrsbekæmper afgøre, hvem der er på færde.

Fodspor rotterKendetegn rotterEkskrementer rotter

Rotter er betydeligt større end mus. De har store fødder og hoveder, men relativt små ører.

Er du i tvivl, kan du læse mere om rotter på Naturstyrelsens hjemmeside:

Ansvar og pligt

Har du mistanke om, at du har fået besøg af rotter, har du pligt til at kontakte kommunen, så en eventuel bekæmpelse kan sættes i værk.

Du kan læse mere om ansvar og pligt i:

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over bekæmpelsen af rotter, skal du henvende dig til kommunen.
Du kan ikke klage over kommunens afgørelse.

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.