Skanderborg

 
 

Flytning

Flytter du til Skanderborg Kommune eller flytter fra en adresse til en anden inden for kommunen, har du pligt til at melde din nye adresse til folkeregisteret.

Du skal melde flytning online ved hjælp af en digital selvbetjeningsløsning. Her kan du i samme ombæring skifte læge og give Post Danmark besked om din adresseændring. Det eneste, du skal bruge, er dit NemID.

Flytter du væk fra kommunen skal du anvende den nye kommunes løsning.
Har du brug for hjælp her til, så kontakt os i Borgerservice.

Når du skal flytte

Du skal melde flytning til folkeregistret senest fem dage, efter du har skiftet adresse

Fold alle indud

Anmeld flytning til folkeregistret

Ifølge loven har du pligt til at oplyse din nye adresse i den kommune, du flytter til – eller indenfor – senest fem dage, efter du har skiftet bopæl.

Du kan dog tidligst melde flytning fire uger, før du skifter adresse. Glemmer du at melde din flytning til folkeregistret i tide, kan du risikere at få en bøde.

Du skal du melde din flytning til folkeregistret digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Hvad er en c/o-adresse?

Hvis du flytter ind hos en ejer eller lejer, og dit eget navn ikke står på døren, skal du angive ejerens eller lejerens navn i feltet 'Hos (c/o er en forkortelse for det engelske udtryk "Care of")'.

Kommunen kan kræve, at ejeren/lejeren med en logiværterklæring bekræfter, at du bor hos ham eller hende.

Hvis du ændrer din adresse for en kortere periode, og du har brug for at få eftersendt din post, skal du stadig huske at melde adresseændring til folkeregistret. Kravet gælder uanset, hvor lang eller kort den midlertidige flytteperiode måtte være.

Folkeregistret kan ændre din adresse

Folkeregistret har ret til at ændre dine oplysninger, hvis:

  • det kan bevises, at du ikke bor på den adresse, du har oplyst til kommunens folkeregister
  • eller du nægter at ændre din adresse.

Anmeld flytning til Post Danmark

Når du flytter til en anden adresse i Danmark, skal du give Post Danmark besked om din flytning. Det kan du gøre på landets posthuse eller via Post Danmarks digitale postservice, ePosthuset.

Når du har meldt flytning til Post Danmark, eftersender de brevpost, aviser, blade og magasiner til din nye adresse. Dog eftersender Post Danmark ikke pakker, som returneres til afsender.

Læs mere om dine muligheder på Post Danmarks hjemmeside:

Hvor længe bliver min post eftersendt?

Når du har meldt flytning til Post Danmark, bliver din post automatisk eftersendt til din nye postadresse de følgende seks måneder. Hvis der er behov for det, har du mulighed for at forlænge perioden med yderligere seks måneder.

Hvordan får jeg stadig post til døren?

Er du bevægelseshæmmet eller har andre nedsatte funktioner, kan du få posten bragt til din dør. Der gælder ingen særlige regler for folkepensionister på området, men fælles er, at du skal søge kommunen om at få posten bragt til døren.

Læs mere om reglerne her:

Aflæs din elmåler og anmeld flytning til leverandør

Når du flytter, skal du udover at give besked til folkeregistret, altid sørge for at aflæse din elmåler og anmelde flytning til din elleverandør. Ifølge retningslinjerne hæfter den enkelte forbruger for elforbruget på fraflytningsadressen, indtil den dato, hvor aftalen er officielt opsagt.

Du skal desuden aflæse måleren i den nye bolig og give el-leverandøren besked om, hvad måleren viser.

På din el-leverandørs hjemmeside kan du læse mere om, hvad du skal gøre, når du flytter.

Hvis det er relevant, skal du også aflæse målere og melde flytning til din varme-, gas- og vandleverandør.

Find oplysninger om alle el-leverandører via Elpristavlen:

Find oplysninger om alle gas-leverandører via Gasprisguiden:

Når du skal flytte hjemmefra

Når du flytter hjemmefra, har du pligt til senest fem dage efter flytningen at ændre folkeregisteradresse. Desuden skal du melde flytning til Post Danmark, så din post bliver flyttet med til din nye postadresse.

Du kan sende flyttemeddelelse til folkeregistret via selvbetjeningsløsningen 'Anmeld flytning til folkeregistret' og til Post Danmark via Post Danmarks selvbetjening 'Anmeld flytning til Post Danmark'.

Husk også at:

  • melde flytning til SU-kontoret og din uddannelsesinstitution, hvis du er under uddannelse
  • tilmelde dig medielicens
  • undersøge muligheden for boligstøtte
  • evt. vælge ny læge.

Skal mine børn ændre adresse?

Hvis barnet bor hos dig, og du ønsker at ændre barnets folkeregisteradresse, skal du meddele det til den anden forælder senest seks uger, før flytningen finder sted. Dette gælder både, hvis I har fælles forældremyndighed, eller hvis én af jer har forældremyndigheden alene.

Sender du en flytteanmeldelse eller et brev til den kommune, du flytter til, skal begge forældre underskrive anmeldelsen. Alternativt kan du kontakte tilflytterkommunen.

Er du under 18 år, skal du henvende dig til kommunens børne- og ungdomsforvaltning. Er du over 18 år og skal flytte hjemmefra, skal du melde flytning til folkeregistret ligesom alle andre.

Skal jeg skifte læge, når jeg flytter adresse?

Det er gratis at skifte læge, hvis det sker i forbindelse med flytning af adresse, eller hvis din læge lukker sin praksis.

Du kan frit vælge en læge, der har åbent for tilgang. Hvis afstanden er mere end 15 km fra din bopæl, kan du dog ikke få sygebesøg af lægen. I København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør er grænsen 5 km.

Hvis du vil klage i forbindelse med flytning

Ønsker du at klage over folkeregistrets afgørelse i forbindelse med fx ændring af din adresse, skal du sende klagen til din bopælskommune. Kommunen kan herefter evt. vælge at sende klagen videre til CPR-kontoret under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.