Skanderborg

 
 

Fornyelse og ændring af kørekort

Du skal henvende dig til kommunen, når dit kørekort skal fornys eller ændres

Fold alle indud

Sådan fornyer jeg mit kørekort - og så meget koster det

Ønsker du at få udstedt et ny kørekort - hvis du fx har skiftet navn, eller dit kort slet og ret er slidt - koster det 280 kr. (2014).

Du skal henvende dig i kommunens borgerservice og samtidig medbringe:

 • et vellignende foto

 • dit gamle kørekort

 • identifikation.

Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

Fornyelse af:

 • almindeligt kørekort på grund af alder koster 50 kr. (2014) 

 • kørekort til lastbil og bus koster 160 kr. (2014) for ansøgere mellem 50 og 70 år

 • erhvervskørekort koster 280 kr. (2014)

 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring koster 280 kr. (2014), og hvis det på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset, koster det 120 kr. (2014)

 • kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år, er gratis.

For alle ovennævnte fornyelser gælder det, at du skal have en lægeattest fra din egen læge.

Du kan se priserne på alle typer kørekort på politiets hjemmeside:

 

Krav til foto i kørekortet

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene 
 • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
 • ansigtet skal være jævnt belyst
 • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.  

  

Hvor længe er mit kørekort gyldigt?

19. januar 2013 trådte der nye regler for kørekort i kraft: Alle kørekort, der udstedes fra 19. januar 2013, vil få en gyldighedsperiode på højest 15 år afhængig af kørekortets kategori(er), din alder og dit helbred.

Kørekort, der er udstedt før den dato, er fortsat gyldige og bevarer indtil videre den gyldighedsperiode, som er anført på kortet. Alle kørekort skal dog senest 18. januar 2033 være ombyttet til en ny EU-kørekortmodel, som til forveksling ligner et kreditkort.

Gyldighedstid 

Kørekort, som udstedes fra 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode: 

15 år:

 • AM (lille og stor knallert)
 • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
 • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
 • kørekort til traktor/motorredskab. 

5 år:

 • C1 og C (lille og stor lastbil)
 • D1 og D (lille og stor bus) 
 • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj).  

Gyldighedstid for personer over 70 år

Hvis du som bilist nærmer dig 70 år, er der ikke ændret i de gældende regler, hvor gyldighedstiden forholder sig som følger: 

 • Når du fylder 70 år, kan du få en kørekortfornyelse på 4 år, dvs. til og med 73 år.
 • Når du fylder 74 år, kan du få en kørekortfornyelse på 2 år, dvs. til og med 75 år.
 • Når du fylder 76 år, kan du få en kørekortfornyelse på 2 år, dvs. til og med 77 år.
 • Når du fylder 78 år, kan du få en kørekortfornyelse på 2 år, dvs. til og med 79 år.
 • Når du fylder 80 år, kan du få en kørekortfornyelse på 1 år, denne fornyelse skal ske hvert år efterfølgende. 

Kørekort kan i særlige tilfælde - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end nævnt ovenfor.

Hvis det er mere end tre år siden, dit kørekort udløb, skal du normalt aflægge en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve), inden du kan få udstedt et nyt kørekort.

  

Mistet eller beskadiget kørekort

Hvis du har mistet eller beskadiget dit kørekort, skal du henvende dig til kommunens borgerservice, som kan hjælpe dig med få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort eller et duplikatkørekort, som erstatter dit mistede eller beskadigede kørekort.

Læs mere om erstatningskørekort og duplikatkørekort her:  

 

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort, skal du henvende dig til Rigspolitiet.

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.