Skanderborg

 
 

Sygesikring og lægevalg 

Alle borgere med bopæl i Danmark har ret til gratis behandling hos læge og på offentlige sygehuse.

På denne side kan du også læse om:

Sygesikring

Den offentlige sygesikring giver alle borgere med bopæl i Danmark ret til behandling hos alment praktiserende læger og speciallæger.

Du kan også få tilskud til medicin, tandlægehjælp, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

Sundhedskort / det gule sygesikringsbevis

Alle, der er tilmeldt folkeregistret i Danmark, er omfattet af den offentlige sygesikring og får et gratis sundhedskort,- tidligere kaldet sygesikringsbevis.

Det gule sygesikringsbevis er dog stadig gyldigt og skal bruges, til du får et nyt sundhedskort.
Du får først det nye sundhedskort, når du alligevel skulle have et nyt i forbindelse med flytning, læge- eller gruppeskift.

Beviset/kortet er dokumentation for, at du har ret til ydelser fra sygesikringen. Du skal derfor altid medbringe det, når du skal have behandling.

Et barn får et sundhedskort, når det er navngivet eller døbt. 

Bestil nyt sundhedskort

Det koster 185 kr. at få et nyt sundhedskort (pris pr. 1. jan. 2014), hvis:

 • sundhedskortet er blevet væk
 • sundhedskortet er under 4 år gammelt og ødelagt
 • du ønsker at skifte læge eller gruppe
 • du ændrer navn. 

Det er gratis at få et nyt sundhedsbevis, hvis:

 • magnetstriben ikke virker, men kortet ellers ikke er beskadiget
 • kortet er beskadiget og mere end 4 år gammelt
 • det sker i forbindelse med flytning (se også afsnittet Skift læge nedenfor)
 • det sker i forbindelse med, at lægen holder op
 • det sker i forbindelse med navnskift, fordi du er blevet gift
 • et barn under 15 skal have nyt bevis, fordi den af forældrene eller værge, som barnet følger, skal have ændret oplysningerne i sit sundhedskort.

Du kan bestille et nyt sundhedskort online. 
Når du er logget  ind, kan du samtidigt bestille et sundhedskort til din evt. ægtefælle og børn, hvis I har samme adresse.

Skift læge

Det er gratis at skifte læge, hvis det sker i forbindelse med flytning; eller hvis din læge lukker sin praksis.
Nyt sundhedskort fremsendes automatisk. Det gamle skal returneres til kommunen eller tilintetgøres.

Du kan frit vælge en læge, der har åben for tilgang.
Lægens konsultation skal normalt ligge inden for en bestemt afstand af din bopæl. I Københavns og Frederiksberg Kommune er grænsen 5 kilometer. I landets øvrige kommuner er grænsen 15 kilometer.

Hvis du ønsker en læge, som har praksis længere væk, skal du have lægens skriftlige accept af, at lægen er villig til at tage på sygebesøg.

Det koster 185 kr. og har virkning fra den dag, kommunen har modtaget betalingen.

Hjemmeboende børn under 15 år kan ikke selv vælge læge, men følger automatisk forældrene.

Fravælg journaloverdragelse

Du kan vælge, at din nye læge ikke skal have din journal overdraget fra din tidligere læge.
Det gælder både hvis du selv ønsker at skifte læge, eller du får tildelt ny læge, fordi lægens praksis nedlægges.

Hvis du senere ønsker det, kan din nye læge få journalen hos embedslægen i regionen.

Sygesikringsgruppe

Du kan vælge mellem to sygesikringsgrupper:

 • Gruppe 1 - tilmeldt en bestemt praktiserende læge
 • Gruppe 2 - ikke tilmeldt en bestemt praktiserende læge.

Hvis du er i gruppe 1, skal du have henvisning fra din læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog.
Dog kræves der ikke henvisning til øre- og øjenlæge, tandlæge og kiropraktor.
Sygesikringen betaler alle udgifter til hjælp hos den alment praktiserende læge eller speciallæge.

Hvis du er i gruppe 2, kan du frit søge behandling hos alment praktiserende læge, speciallæge, tandlæge og kiropraktor.
Du skal stadig have lægehenvisning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog (som praktiserer efter overenskomst med sygesikringen).

Du får samme tilskud fra sygesikringen, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling.
Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale den øvrige del af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen.
Alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og fysioterapeuter fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandling.

Børn under 15 år kan ikke selv vælge gruppe. Personer mellem 15 og 18 år kan vælge sikringsgruppe uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værge.

Skift gruppe

Du kan skifte sikringsgruppe med virkning 14 dage efter, kommunen har modtaget din skriftlige anmodning herom.
Fornyet gruppeskift kan tidligst finde sted 1 år herefter.

Du får nyt sundhedskort ved gruppeskift.

Valg af speciallæge

Du kan frit vælge speciallæge blandt de privat praktiserende speciallæger.

Som regel har din egen læge, en liste over de speciallæger, han/hun har kendskab til og kan derfor rådgive patienten i sit valg.

Valg af speciallæge

Der kan være lang ventetid ved nogle speciallæger.

Henvisning

Man skal ikke have en henvisning fra egen læge, hvis man skal have lægehjælp af følgende speciallæger:

 • Ørelæge 
 • Næselæge 
 • Halslæge 
 • Øjenlæge 
 • Kiropraktor

Ønsker du hjælp af andre speciallæger, skal du have en henvisning fra egen læge.
Dog ikke hvis du  tilhører sygesikringsgruppe 2. 

Sundhedskort for pendlere

Hvis du arbejder i Danmark, men bor i et andet EU/EØS-land, kan du få et særligt sundhedskort, der giver dig ret til behandling i Danmark på lige vilkår med alle andre.

Det kræver dog, at du:

 • arbejder minimum ni timer pr. uge, 18 timer pr. 14 dage eller 39 timer om måneden i Danmark
 • indbetaler til ATP
 • ikke arbejder i dit bopælsland.

Har du børn er de ikke dækket af dit sundhedskort, men skal behandles i det land, hvor I har bopæl.

Du kan søge om at få et særligt sundhedskort i Borgerservice i den kommune, hvor du arbejder.

Klage

Hvis du vil klage over afgørelser vedrørende sundhedskort eller gruppeskift, skal du sende den til din kommune inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.
Klagen behandles i Patientombuddet.

Sygesikring og lægevalg 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.