Skanderborg

 
 

Handicappolitik

Ud fra en række temaer og udviklingsmål viser Skanderborg Kommunes Handicappolitik retningen for indsatsen for dig med handicap i Skanderborg Kommune Det gælder på kort og lang sigt. Arbejdet finder sted inden for de til enhver tid gældende budgetrammer.

Vision

Visionen for Skanderborg Kommune er en vellykket handicappolitik, der er med til at:

  • øge livskvalitet
  • fremme lige muligheder
  • bidrage til, at mennesker med handicap har de samme rettigheder og forpligtelser som andre borgere.

Formål

Formålet med politikken er at:

  • Den skal føre til konkrete forbedringer, som borgerne kan mærke.
  • Handicapaspektet tænkes ind og integreres i politik og planlægning.
  • Den er med til at fremme en helhedsorienteret og koordineret indsats.
  • Den er med til at fremme inklusion af mennesker med handicap.
  • Den udgør et fælles grundlag for dialog og samarbejde for borgere, politikere, organisationer og kommunens ansatte.

Handicappolitikken er udarbejdet med bred borgerinddragelse og i samarbejde med repræsentanter fra Handicapområdet.

Find Handicappolitikken under Læs mere i højre side.

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.