Skanderborg

 
 

Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik udpeger retningen for indsatsen for mennesker med handicap i Skanderborg Kommune ved at fastlægge en række temaområder og udviklingsmål.

Politikken udtrykker således kommunens ønsker og vision for indsatsen på kort og lang sigt. Samtidig er det vigtigt at forstå, at arbejdet finder sted inden for de til enhver tid gældende budgetrammer.

Visionen for Skanderborg Kommune er en vellykket handicappolitik, der betyder øget livskvalitet, fremmer lige muligheder og bidrager til, at mennesker med handicap har de samme rettigheder og forpligtelser som andre borgere.

Formålet med politikken er:

  • At den skal føre til konkrete forbedringer, som borgerne kan mærke.
  • At handicapaspektet tænkes ind og integreres i politik og planlægning.
  • At den er med til at fremme en helhedsorienteret og koordineret indsats.
  • At den er med til at fremme inklusion af mennesker med handicap.
  • At den udgør et fælles grundlag for dialog og samarbejde for borgere, politikere, organisationer og kommunens ansatte.

Handicappolitikken er udarbejdet med bred borgerinddragelse og i samarbejde med repræsentanter fra handicapområdet – herunder Handicaprådet og fra kommunens fagområder. Politikken blev vedtaget af byrådet i april 2008

Hent/download hele Handicappolitikken under den grønne boks til højre.

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.