Skanderborg

 
 

Strategi for handicapområdet

Byrådet godkendte den 27. januar 2016 en strategi, som sammen med Socialpolitikken skal sætte rammen for udviklingen og indsatsen inden handicapområdet.

Strategien indeholder dels en kort skitsering af udfordringer på handicapområdet og dels oplistes og beskrives de områder, som byrådet har besluttet, at der skal sættes fokus på i de kommende år.

Fokusområderne er:

1. Kvalitet i tilbuddene

  • Boliger og aktivitetstilbud, der understøtter og styrker borgernes livkvalitet
  • Stærkt fagligt fundament
  • Samspil, samskabelse og anvendelse af teknologi

2. Mulighed for mestring af eget liv

  • Tydelige fælles mål og koordinering af indsatser
  • Sammenhængende og helhedsorienterede indsatser
  • Fælles IT-systemer og platforme

3. Øget livskvalitet

  • Sociale fællesskaber
  • Tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs strategien for handicapområdet, de øvrige strategier på det sociale område og Socialpolitikken (pdf). 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.