Skanderborg

 
 

Internationalt samarbejde

I Skanderborg Kommune anerkender vi de udfordringer og muligheder, som globaliseringen stiller over for borgere og virksomheder.
Vi ønsker at udnytte mulighederne for et samspil på tværs af landegrænser og indgå aktivt i internationale relationer, med henblik på at blive bedre til vores daglige opgaveløsning.

I menuen til venstre finder du mere information omkring kommunens internationale strategi og samarbejdet med Region Midtjyllands EU kontor i Bruxelles.

Kommunen har venskabsbyforbindelse med Eisenach i Tyskland – et samarbejde, der er blevet udvidet med årene til at omfatte flere af kommunens funktioner.
Ud over deltagelse i venskabsbysamarbejde og alliancer ønsker Skanderborg Kommune at gøre brug af udvalgsture og studieture, så international inspiration og erfaringsudveksling bliver en integreret del af kommunens virksomhed.

Pulje til internationale aktiviteter

For at stimulere til internationale aktiviteter er der etableret en pulje på 50.000 kr. til internationale aktiviteter i forbindelse med Skanderborg Kommunes venskabsforbindelser inden for skole, kultur- og fritidsområdet.
Puljen er primært målrettet børn og unges deltagelse i aktiviteter, der medvirker til at give børn og unge en international dimension i deres skolegang og fritid.

Kommunens skoleklasser kan søge midler til besøg i kommunens venskabsbyer. Skanderborg Kommune har på nuværende tidspunkt kun én venskabsforbindelse, nemlig Eisenach i det sydlige Tyskland.
Beløbsstørrelsen vil være på maks. 10.000 kr. pr. skoleklasse.

Kultur- og fritidsforeninger for børn og unge (maks 18 år) vil kunne opnå et tilskud på  maks 5.000 kr. under forudsætning af, at der er mindst 10 deltagere på turen til venskabsbyen.

Midlerne kan søges løbende og fordeles efter ”først til mølle”- princippet.

Ansøgninger om midler fra puljen skal indeholde følgende:
1) program med oplysninger om aktivitetens karakter
2) hvornår den foregår
3) deltagerliste med navn og alder
4) budget for turen

Tilskuddet udbetales efter fremsendelse af en kort beskrivelse af turens forløb og et regnskab med bilag over turens udgifter.

Ansøgning sendes til Helle Bay, Kultur, Borgere og Plan, Skanderborg Kommune på mail helle.bay@skanderborg.dk

 

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.