Skanderborg

 
 

Vision og politikker

Du kan her se hvilken vision og hvilke politikker, byrådet i Skanderborg Kommune styrer og prioriterer efter i dets arbejde med at skabe en god kommunal service.

Du kan også se, hvilke seks værdier kommunens ansatte arbejder efter.

Læs om:

Vision

Skanderborg Byråds vision er at:

Enhver kan leve et godt liv i fællesskab med andre og i balance med den smukke natur - og at de, der kommer efter os kan få det mindst lige så godt som vi.

Vi gør det ved

 • at sørge for gode boliger og arbejdspladser
 • at vi i byer og natur er attraktiv for de, der værdsætter skønhed, kvalitet og et godt liv
 • at sundhed bliver en naturlig del af dagligdagen og
 • at her er højt til himlen og brug for alle meninger.

Værdier

Vores ansatte arbejder efter seks værdier.
I praksis betyder det, at ledere og medarbejdere i det daglige skal have en løbende dialog med udgangspunkt i værdierne om, hvad der er rigtigt og forkert.

Værdierne giver på den måde ledere og medarbejdere stor frihed til at planlægge deres arbejde, såfremt det tager udgangspunkt i værdierne.

Værdierne viser altså, hvilken retning kommunen skal gå. De er ikke en forskrift, der skal ensrette organisationen.

De kommunale værdier er derfor vigtige elementer i

 • den decentrale ledelse
 • kommunens personalepolitik
 • MED-arbejdet
 • kommunens profilering i omverdenen

De seks værdier er:

 • Engagement
 • Mod
 • Åbenhed
 • Fællesskab
 • Ordentlighed
 • Mangfoldighed

Politikker

Det er byrådet i Skanderborg Kommune, der bestemmer hvilke politikker, der skal udarbejdes.
Når der er udarbejdet en ny politik, er det også byrådet, der godkender politikken.

Det er de politiske udvalg, der formulerer et forslag til en politik.
Det gør de gennem politiske debatter og i dialog med borgere, brugere, kontraktholdere og andre relevante interessenter.

Når en ny politik er godkendt af byrådet, er det også udvalgenes opgave løbende at kontrollere, hvordan kontraktholderne omsætter politikken i praksis.

Du kan finde de forskellige politikker her fordelt på byrådet og udvalg:

Byrådet

Økonomiudvalget

Undervisnings- og Børneudvalget

Socialudvalget

Kultur- og Sundhedsudvalget

Miljø- og Planudvalget

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.