Skanderborg

 
 

Legepladser med offentlig adgang

På denne side kan du læse mere om hvilke regler der gælder, hvis I skal til at bygge en legeplads eller skifte legeredskaber på en eksisterende legeplads.

Reglerne gælder for jer som:

  • Grundejerforeninger
  • Boligforening
  • Ejerforening
  • Andelsboligforeninger

Indretning

Hvis I skal indrette en legeplads eller renovere en eksisterende legeplads, kræver det, at I søger en byggetilladelse hos Skanderborg Kommune.

Hvis legepladsen er åben for alle, skal størrelsen og udformningen af legeredskaber og lignende være af en sådan karakter, at den er sikker at færdes på.

I kan læse mere om dette her:

Legeplads inspektion

Vi anbefaler, at I får en sagkyndig eller en rådgiver til at godkende leverandørens produkt.

Ligeledes anbefaler vi, at I får lavet regelmæssig inspektion på legepladsen.

Børnene må først bruge når kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til, at legepladsen må benyttes - (ibrugtagningstilladelse).

Dog kan der fastsættes regler om, at legepladsen må tages i brug, før den er færdigbygget.

Ansvar for legeplads og personskader

I har som ejer af legepladsen ansvaret for, at den er lovligt indrettet, og I kan gøres ansvarlig for en personskade.

Kontakt os

Hvis I er i tvivl om jeres legeplads er godkendt eller har spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte os:

Arne Erbs
Direkte tlf.: 87 94 77 07
E-mail: arne.erbs@skanderborg.dk

Ændring af kontaktpersoner

Er der sket eller sker der ændring af kontaktpersonen i jeres grundejerforening, vil vi gerne vide det, henvendelse skal ske til:

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.