Skanderborg

 
 

Generalforsamling

Blegind Forsamlingshus
Torsdag den 26. februar 2015
kl. 19.30 - 21.30

Landsbysamvirket, lokale fra Blegind og Hårby fortæller inspirerende til nye tiltag.
» Læs mere

Landsbyprisen 2015

» Læs mere om Landsbyprisen 2015
 

Trafikken i din landsby

Inspirations- og informationsmøde den 29. januar 2015
» Læs mere
 

Landsbytræf 2014
» Læs mere

Om Landsbysamvirket

Landsbysamvirket er paraplyorganisation for landsbyerne og det åbne land i Skanderborg Kommune. Staben for Kultur, Borgere & Planlægning arbejder på forskellig vis sammen med landsbyerne og en medarbejder er tilknyttet Landsbysamvirket.

Landsbysamvirket fordeler efter politisk vedtagne principper midler fra landdistriktspuljen til udvikling af landsbyerne i Skanderborg Kommune.

Landdistriktspuljen på kr. 250.000 årligt kan søges af foreninger, råd og organisationer i Skanderborg Kommune.
Puljen kan ikke søges af enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder.

Formål og opgaver

Landsbysamvirkets formål og opgaver

  •  at fremme levende landsbyer og liv på landet
  • at udgøre et kontaktforum mellem landsbyerne og Skanderborg Kommune og andre myndigheder
  • at fremme bæredygtig udvikling af landsbyerne og det åbne land
  • at udveksle idéer og erfaringer vedrørende landsbyforhold generelt
  • at bidrage til udformning af generelle retningslinjer, bl.a. vedrørende fysisk planlægning m.m.
  • at bidrage til det generelle kendskab til landsbyernes forhold
  • at udarbejde forslag til udvikling og forbedring af landsbyerne og de åbne landområder
  • at arbejde for at sikre de enkelte landsbyers kvaliteter og karakteristika
  • at uddele midler på baggrund af en konkret ansøgning og ud fra politisk vedtagne principper.

Landsbysamvirket er i forhold til Skanderborg Kommune dialog-, samtale og høringspart i relation til udviklingen i landsbyerne og det åbne land.

Medlemmer

Som medlemmer optages borgere med fast bopæl i Skanderborg Kommune samt repræsentanter for alle lokale foreninger, virksomheder eller organisationer.

Læs mere på hjemmesiden www.landsbysamvirket.dk

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.