Skanderborg

 
 

Landsbysamvirket

Landsbysamvirket er paraplyorganisation for landsbyerne og det åbne land i Skanderborg Kommune. Staben for Kultur, Borgere & Planlægning arbejder på forskellig vis sammen med landsbyerne, hvor en medarbejder er tilknyttet Landsbysamvirket.

Landsbysamvirket fordeler efter politisk vedtagne principper midler fra landdistriktspuljen til udvikling af landsbyerne i Skanderborg Kommune. Landdistriktspuljen på kr. 250.000 årligt kan søges af foreninger, råd og organisationer i Skanderborg Kommune.

Formål og opgaver landsbysamvirket

Landsbysamvirkets formål og opgaver

  •  at fremme levende landsbyer og liv på landet
  • at udgøre et kontaktforum mellem landsbyerne og Skanderborg Kommune og andre myndigheder
  • at fremme bæredygtig udvikling af landsbyerne og det åbne land
  • at udveksle idéer og erfaringer vedrørende landsbyforhold generelt
  • at bidrage til udformning af generelle retningslinjer, bl.a. vedrørende fysisk planlægning m.m.
  • at bidrage til det generelle kendskab til landsbyernes forhold
  • at udarbejde forslag til udvikling og forbedring af landsbyerne og de åbne landområder
  • at arbejde for at sikre de enkelte landsbyers kvaliteter og karakteristika
  • at uddele midler på baggrund af en konkret ansøgning og ud fra politisk vedtagne principper.

Landsbysamvirket er i forhold til Skanderborg Kommune dialog-, samtale og høringspart i relation til udviklingen i landsbyerne og det åbne land.

Medlemmer

Som medlemmer optages borgere med fast bopæl i Skanderborg Kommune samt repræsentanter for alle lokale foreninger, virksomheder eller organisationer.

Læs mere på hjemmesiden www.landsbysamvirket.dk

 

Husk Landdsitriktspuljen

» Ansøgningsfrist 1. april og 1. september

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.