Skanderborg

 
 

Om Landsbysamvirket

Landsbysamvirket er paraplyorganisation for landsbyerne og det åbne land i Skanderborg Kommune. Staben for Kultur, Borgere & Planlægning arbejder på forskellig vis sammen med landsbyerne, hvor en medarbejder er tilknyttet Landsbysamvirket.

Landsbysamvirket fordeler efter politisk vedtagne principper midler fra landdistriktspuljen til udvikling af landsbyerne i Skanderborg Kommune. Landdistriktspuljen på kr. 250.000 årligt kan søges af foreninger, råd og organisationer i Skanderborg Kommune.

»Læs mere om puljen

Indstil til Landsbypriserne 2016

Landsbysamvirket opfordrer alle landsbyer til senest den 30. november 2015 at indstille en landsby eller et landsbyfællesskab til Landsbysamvirkets lokale pris og Region Midts Landsbyprisen 2016.

» Læs mere her

Formål og opgaver

Landsbysamvirkets formål og opgaver

  •  at fremme levende landsbyer og liv på landet
  • at udgøre et kontaktforum mellem landsbyerne og Skanderborg Kommune og andre myndigheder
  • at fremme bæredygtig udvikling af landsbyerne og det åbne land
  • at udveksle idéer og erfaringer vedrørende landsbyforhold generelt
  • at bidrage til udformning af generelle retningslinjer, bl.a. vedrørende fysisk planlægning m.m.
  • at bidrage til det generelle kendskab til landsbyernes forhold
  • at udarbejde forslag til udvikling og forbedring af landsbyerne og de åbne landområder
  • at arbejde for at sikre de enkelte landsbyers kvaliteter og karakteristika
  • at uddele midler på baggrund af en konkret ansøgning og ud fra politisk vedtagne principper.

Landsbysamvirket er i forhold til Skanderborg Kommune dialog-, samtale og høringspart i relation til udviklingen i landsbyerne og det åbne land.

Medlemmer

Som medlemmer optages borgere med fast bopæl i Skanderborg Kommune samt repræsentanter for alle lokale foreninger, virksomheder eller organisationer.

Læs mere på hjemmesiden www.landsbysamvirket.dk

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.