Skanderborg

 
 

Folkeoplysningsudvalget

På denne side kan du læse om Folkeoplysningsudvalget, dets formål og opgaver samt hvem der er medlemmer af udvalget.

Formål og opgave

Folkeoplysningsudvalget er et politisk underudvalg med kompetence delegeret fra Skanderborg Byråd.

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og retningslinjer, som fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Folkeoplysningsudvalget har til formål og opgave

 • at stille forslag til kommunalbestyrelsen om beløbsrammen til folkeoplysende virksomhed, og om fordelingen til områder og formål
 • at offentliggøre regler for at opnå tilskud til folkeoplysende virksomhed
 • at afgøre, om en forening efter loven skal betragtes som en folkeoplysende virksomhed
 • at sætte retningslinjerne for, hvordan tilskud fordeles
 • at behandle ansøgninger om tilskud og lokaleanvisning
 • at informere, rådgive og bistå med administrativ hjælp til mindre og nyere initiativtagere.

Ved siden af de lovmæssige opgaver arbejder udvalget for at kommune og foreningsliv i fællesskab udvikler folkeoplysende tilbud, der matcher borgernes ønsker og behov.

Folkeoplysningsudvalget er i forhold til Skanderborg Kommune dialog-, samtale- og høringspart i relation til det samlede folkeoplysende område.

Medlemmer

Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer, hvoraf

 • Tre er valgt af byrådet blandt dets medlemmer
 • To er valgt af aftenskolerne/den folkeoplysende voksenundervisning
 • Otte er valgt inden for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
   
  • fire fra idrætsforeningerne
  • to fra spejder- og ungdomskorpsene
  • to fra "andre foreninger".

Valg til folkeoplysningsudvalget finder sted hvert fjerde år i forbindelse med valg til byrådet.

Valgt for Byrådet

Valgt inden for voksenundervisningen

 • John Gaden (FOF Skanderborg)
  • Suppleant: Jørn Hvillum (MOF Skanderborg)
 • Leo F. Hansen (AOF Skanderborg)
  • Suppleant: Jorge Londono (AOF Skanderborg)

Valgt inden for det frivillige
folkeoplysende foreningsarbejde

Idrætsforeninger

 • Formand Michael Villadsen (Ry Roklub)
  • Suppleant: Hans Alexandersen (Dover Gymnastikforening)
 • Næstformand Lars B. Pedersen (FC Skanderborg)
  • Suppleant: Hugo From (Skanderborg Kano- og Kajakklub)
 • Karsten Sejer Jakobsen (Hørning IF Svømmeafdeling)
  • Suppleant: Ann Bendixen (Hørning IF Badmintonafdeling)
 • Jørgen Kristensen (Galten FS)
  • Suppleant: Charlotte Have (Galten FS)

Børne- og ungdomskorps

 • Peter Jeppesen (FDF Hørning)
  • Suppleant: Ulla Vestergaard (DDS Hørning)
 • Hans Kromand Lindemann (DUI Leg og Virke)
  • Suppleant: Jan Løvheim (DDS Spejderne, 1. Ry Gruppe)

Andre foreninger

 • Jan Mortensen (Alken Borger- og aktivitetsforening)
  • Suppleant: Bruno Nielsen (Alken Borger- og aktivitetsforening)
 • Kaj Rye Petersen (Stilling Jagtforening)
  • Suppleant: Linda Lundh (DCH Skanderborg)

Kontakt

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.