Skanderborg

 
 

Flyt til udlandet

Flytter du til udlandet i over seks måneder, skal du melde udrejse til kommunen, du flytter fra

Fold alle indud

Hvis jeg skal flytte til udlandet

Alle, der flytter til udlandet, skal inden afrejsen sørge for at registrere sig som udrejst i det danske CPR-register. Det sker ved at melde udrejse til folkeregistret i den kommune, du bor i. Registreringen foregår digitalt, men hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp på borgerservice eller biblioteket.

Husk også at opdatere din nye udenlandske adresse på nemid.nu, så du automatisk får tilsendt nye NemID-nøglekort, når du løber tør for nøgler.

Ophold på mindre end seks måneder

Hvis du opholder dig mindre end seks måneder i udlandet, kan du bede folkeregisteret om fortsat at være registreret med bopæl i Danmark. Det kræver som udgangspunkt, at du har fuld rådighed over din bolig, hvilket vil sige, at den ikke må være fremlejet, lånt eller lejet ud.

Har du ikke fuld rådighed over boligen, kan du bede kommunen om at lave en konkret vurdering af, om du stadig kan registreres med bopæl i Danmark.

Hjemme i weekender og ferier

Hvis du på grund af dit arbejde opholder dig mere end seks måneder i udlandet – men stadig tilbringer hovedparten af dine weekender, fridage og ferier på din bopæl i Danmark – har du også ret til at forblive registreret her i landet. Den samme regel gælder for din ægtefælle/samlever og børn, hvis de er fulgt med dig til udlandet.

Det er kommunen, der afgør, om du fortsat kan forblive registreret i Danmark, hvis du opholder dig mere end seks måneder i udlandet. Typisk opfylder faggrupper som fx lastbilchauffører kriterierne, når kommunen laver sit skøn i konkrete sager, fordi de ofte er hjemme i weekenderne.

Uanset længden af dit udlandsophold er det en god idé at lade dig registrere på den danske ambassade i det land, du er flyttet til.

Hvis jeg skal flytte til et andet nordisk land

Flytter du til enten Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne eller Grønland fra Danmark, skal du sørge for at melde din ankomst til den nye bopælskommune. Når du registrerer dig hos kommunen, skal du samtidig huske at medbringe legitimation, som viser dokumentation for dit statsborgerskab (pas) og dokumentation for dit personnummer fra det nordiske fraflytningsland.

Folkeregisteret i Danmark kan først registrere dig som udrejst af landet, når de har fået besked fra folkeregisteret i din nye kommune om, at du nu står registreret hos dem.

Når du flytter mellem de nordiske lande, er du omfattet af den såkaldte internordiske folkeregistreringsaftale. Aftalen betyder, at du kun skal være tilmeldt folkeregistret ét sted i Norden.

Læs mere om flytning indenfor Norden:

Flytning i udlandet

Hvis du skifter adresse, mens du opholder dig i udlandet, har du ret – men ikke pligt – til at få den nye udlandsadresse registreret i det danske folkeregister. Du skal give besked om adresseændringen til folkeregistret i den kommune i Danmark, du flytter fra.

Adresseændringen skal indeholde følgende:

  • dit fulde navn
  • dit personnummer
  • din gamle adresse i udlandet
  • din nye adresse i udlandet
  • dato for flytning.

Når Folkeregisteret har modtaget ovenstående oplysninger, har de mulighed for at registrere din nye adresse.

Hvordan er reglerne for sygesikring i udlandet?

Hvis du flytter til udlandet for at arbejde, og ikke længere har adresse i Danmark, er du som hovedregel ikke længere omfattet af dansk sygesikring. Det betyder bl.a. at du skal aflevere dit gule sundhedskort til kommunen, og at du ikke længere er sygesikret, hvis du fx er på ferie i Danmark.

Nogle lande har en skattefinansieret sygesikring ligesom det danske, mens andre landes sociale sikring bygger på et forsikringsprincip, som du selv skal købe dig til.

I nogle tilfælde har du mulighed for fortsat at være dansk sygesikret. Det kan fx være, hvis du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, hvis du er udsendt en offentlig dansk myndighed eller er ansat på et skib, der fører dansk flag.

Hvis du er dansk socialt sikret, kan du få et særligt sundhedskort, som giver dig ret til at bruge det danske sundhedsvæsen, selvom du ikke bor i Danmark. Du kan også få det blå EU-sygesikringskort til brug for rejser i andre EU/EØS-lande.

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.