Skanderborg

 
 

Legater

I Skanderborg Kommune findes der fem legater.

Nogle legater kan søges, andre uddeles efter indstilling fra en socialrådgiver eller en sognepræst.

Skanderborg Legatet til fordel for syge, trængende og/eller uddannelsessøgende personer i Skanderborg Kommune

Legatet annonceres i Ugebladet Skanderborg i starten af maj.
Ansøgningsfrist den 20. maj.
Uddeling i slutningen af juni.
Ansøgningsskema findes i selvbetjeningsboksen til højre, kan fås i Borgerservice på Rådhuset og ved henvendelse hos Staben for Kultur, Borgere & Planlægning, Adelgade 44, 8660 Skanderborg.
(Ansøgningsskema skal benyttes).

Fællesslegatet for værdigt trængende i Skanderborg Kommune

Formålet er at kunne yde støtte til værdigt trængende efter indstilling fra socialrådgivere og sognepræster.
Med baggrund i de oprindelige fundatsbestemmelser skal Legatbestyrelsen med udgangspunkt i en helhedsvurdering - tilgodese evt. indstillinger fra lokalområderne i Ry og Hørning.
Legatet kan ikke søges.
Uddeling juni og december.

OBS: Af økonomiske årsager uddeles legatet ikke i juni 2016.

Sanatorielæge Ellen Pedersens Legat - kandidatstuderende

Ansøges af studenter, der læser til kandidateksamen ved et af universiteterne i Danmark.
Tidligere elever fra Mølleskolen Ry har fortrinsret - vedlæg eksamensbevis fra Mølleskolen i Ry.
For at komme i betragtning skal ansøgere ved ansøgningsfristen være i gang med sin kandidateksamen.
Der kan ikke søges til afsluttede projekter - der kan søges til fremadrettede projekter eller projekter, der er i gang ved ansøgningsfristen.
Ansøgningsfristen er den 30. maj.
Uddeling på Sanatorielæge Ellen Pedersens fødselsdag den 13. juli.
3 x 2.000 kroner.

Ingen anvendelse af ansøgningsskema - indsend venligst uddybende motiverende ansøgning - gerne via mail til kulturogfritid@skanderborg.dk. Ansøgningen sendes som én samlet pdf-fil. 
Der gives ingen meddelelse om afslag.

OBS: Af økonomiske årsager uddeles legatet ikke i 2016.

Sanatorielæge Ellen Pedersens Legat - uddannede læger

Ansøges af uddannede læger, fortrinsvis kvindelige.
Ansøgninger, hvor der søges til igangværende eller planlagt forskningsaktivitet, foretrækkes. 
Evt. også som rejselegat til en praktiserende eller anden læge.
Ansøgningsfrist 30. maj 2014.
Uddeling på Sanatorielæge Ellen Pedersens fødselsdag den 13. juli.
Der uddeles 3 x 3.500 kr. såfremt der er penge tilbage af legatindtægten, når der er uddelt 3 x 2.000 kr. 

Ingen anvendelse af ansøgningsskema - indsend venligst uddybende motiverende ansøgning - gerne via mail til kulturogfritid@skanderborg.dk. Ansøgningen sendes som én samlet pdf-fil.
Der gives ingen meddelese om afslag.

OBS: Af økonomiske årsager uddeles legatet ikke i 2016.

Søskende Jensens Legat

Kan søges til kulturelle aktiviteter af foreninger i Fruering-Vitved ved skriftlig henvendelse til John Berg Mikkelsen, Rugvænget 7, Virring, 8660 Skanderborg.
Ansøgningsfrist en gang årligt - 1. maj.
(Ingen anvendelse af ansøgningsskema).

Kontakt

Staben for Kultur, Borgere og Planlægning
Adelgade 44
8660 Skanderborg
Tlf.: 8794 7813
e-mail: kulturogfritid@skanderborg.dk

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.