Skanderborg

 
 

Om Kultur og Fritid

Kultur og fritidsområdet repræsenteres i kommunal sammenhæng af Staben for Kultur, Borgere & Planlægning.

Staben for Kultur, Borgere & Planlægning tager som et supplement til initiativer fra det frivillige foreningsliv egne initiativer og forsøger hele tiden at udvikle kultur- og fritidsområdet.

Vores mål er at understøtte, stimulere og skabe oplevelser for kommunens borgere - oplevelser, der kan glæde, udfordre, oplyse og skabe tilhørsforhold og identitet.

Staben prioriterer børnekultur og arbejdet med børn og unge højt. På det børnekulturelle område giver dette sig til udtryk ved et fokus på leg, læring og oplevelse.

I samarbejde med institutioner og foreninger udbydes fx hver sommer og efterår ferieaktiviteter for børn og unge.

Formål og opgaver

I relation til foreningslivet har staben bl.a. til formål og opgave

  • at yde samvirker og Folkeoplysningsvalg sekretariatsbistand
  • at administrere de økonomiske pulje- og støtteordninger, der relaterer sig til samvirker og folkeoplysningsudvalg
  • at forenkle de administrative procedurer
  • at arbejde for fornyelse og udvikling af faciliteter og anlæg
  • at understøtte, vejlede og rådgive det frivillige foreningsliv
  • at tilbyde borgere og foreninger nye og tidssvarende tilbud og løsninger – eksempelvis et bookingsystem indeholdende administrative værktøjer og løsninger
  • at give tilbud om og deltage i foreningsfremmende eller foreningsudviklende initiativer
  • at arbejde for marginaliserede sårbare og udsatte børn og unges inklusion i foreningslivet

Staben afholder på vegne af samvirker, folkeoplysningsudvalg og kommune årligt et arrangement, hvor idrætten og kulturens ypperste fejres.

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.