Skanderborg

 
 

Talentpulje


 

Tilskud fra Skanderborg Kommunes talentpulje tildeles børn og unge (enkeltpersoner) under 25 år bosat i eller med tilknytning til Skanderborg Kommune til udvikling af talen inden for områderne musik, teater, dans, multimedie, idræt samt kunst og design.

Puljen er målrette børn og unge, der vurderes at have særlige forudsætninger/ talenter inden for de ovennævnte områder, og hvor en indsats i en tidlig alder måske kan føre frem til eliteniveau eller en professionel karriere.

Tilskud gives fx til

  • relevante kvalificerende undervisningsforløb
  • målrettede/aldersrelaterede træningsforløb

Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til

  • ungdomsuddannelser og kompetencegivende uddannelser
  • indkøb af instrumenter, rekvisitter m.v. (dette gælder dog ikke elever på Kulturskolens talentlinje)
  • lokale tilbud i kommunale institutioner m.v.

I vurderingen af ansøgningerne tages ikke hensyn til familiens økonomiske forhold.

Et bredt sammensat bedømmelsesudvalg, der vurderes at have særlige faglige forudsætninger inden for de ovennævnte områder, forestår bedømmelsen.

Ved fordeling af midlerne lægger udvalget vægt på følgende:

  • At motiveret ansøgning er fremsendt rettidigt - herunder oplyses, hvad der søges til og hvorfor
  • At ansøgningen er vedlagt dokumentation for opnåede resultater, herunder hvorvidt der er sket fremskridt i forhold til tidligere bevilgede tilskud
  • At ansøgningen er vedlagt dokumentation for talent i form af udtalelser fra træner, vejleder m.fl.
  • At ansøgningen er vedlagt anbefaling fra en forbundstræner el.lign. for det videre talentudviklingsforløb

Der ydes alene støtte til fremadrettede aktiviteter i forhold til ansøgningsfrist.

Udvalgets afgørelse kan ikke ankes.

Ansøgning

Talentudviklingspuljen kan søges to gange årligt – 1. april og 1. oktober.

Puljen kan søges direkte af den enkelte eller ved indstilling fra relevant lærer, instruktør el. lign.

Ansøgningen/indstillingen skal motiveres. 

Ansøgningsskema finder du i infoboksen til højre. Udfyld skemaet og send direkte fra skærmen - eller udfyld, print og send skemaet til kulturogfritid@skanderborg.dk eller med post til

Staben for Kultur, Borgere & Planlægning
Adelgade 44
8660 Skanderborg
Tlf.: 8794 7813
 

NB! Relevant dokumentation i form af udtalelser og anbefalinger fra forbundstræner. el.lign. leder, undervisere m.fl. sendes særskilt til kulturogfritid@skanderborg.dk


Genvej til denne side: www.skanderborg.dk/talent

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.