Skanderborg

 
 

Talentpulje

 

Hvis du er barn eller ung og under 25 år og bosat i eller med tilknytning til Skanderborg Kommune, kan du søge tilskud til udvikling af talent inden for områderne musik, teater, dans, multimedie, idræt samt kunst og design.

Du skal have særlige forudsætninger/ talenter inden for de ovennævnte områder - og en indsats i en tidlig alder kan måske kan føre frem til at du opnår eliteniveau eller en professionel karriere.

Her kan du læse mere om talentpuljen.

Hvad kan du få tilskud til?

  • Relevante kvalificerende undervisningsforløb
  • Målrettede/aldersrelaterede træningsforløb

Hvad kan du IKKE få tilskud til?

  • Ungdomsuddannelser og kompetencegivende uddannelser
  • Indkøb af instrumenter, rekvisitter m.v. (dette gælder dog ikke elever på Kulturskolens talentlinje)
  • Lokale tilbud i kommunale institutioner m.v.

Når du søger tilskud, skal du huske

  • At sende motiveret ansøgning rettidigt - og at du oplyser, hvad der søges tilskud til og hvorfor
  • At vedlægge dokumentation for resultater, du har opnået - herunder om der er sket fremskridt i forhold til sidste gange, du modtog tilskud fra puljen
  • At vedlægge dokumentation for talent i form af udtalelser fra træner, vejleder m.fl.
  • At vedlægge anbefaling fra en forbundstræner el.lign. for det videre talentudviklingsforløb

Du kan kun få støtte til aktiviteter, som du skal påbegynde efter ansøgningsfristens udløb.

Din families økonomiske forhold er ikke afgørende for, om du kan få tilskud

Din ansøgning bliver behandlet af et bedømmelsesudvalg, som har faglige forudsætninger inden for taltentpuljens områder.

Du kan ikke anke udvalgets afgørelse.

Sådan søger du tilskud fra talentpuljen

Der er ansøgningsfrist to gange årligt – 1. april og 1. oktober.

Du kan selv søge tilskud fra puljen - eller din lærer, dine forældre, instruktør ell. lign. kan sende ansøgning.

Ansøgningsskema finder du i selvbetjeningsboksen til højre på siden. Følg instruktionerne på siden.

Relevant dokumentation i form af udtalelser og anbefalinger fra forbundstræner. el.lign. leder, undervisere m.fl. skal sendes særskilt til kulturogfritid@skanderborg.dk

 


Genvej til denne side: www.skanderborg.dk/talent

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.