Skanderborg

 
 

billede fra Mossø

Bygge- og beskyttelseslinjer

Bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer og åer samt omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse, og andre væsentlige ændringer i landskabet.

I Skanderborg Kommune er der følgende bygge- og beskyttelseslinjer:

Ansøgning

Du kan få dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjerne, hvis vi vurderer, at det ansøgte ikke er i strid med den enkelte beskyttelseslinjes formål.

Hvis du vil søge om dispensation, skal du sende os en ansøgning, hvori du beskriver følgende:

  • Beskrivelse af det ansøgte
  • Begrundelse for det ansøgte
  • Beskrivelse og illustrering (tegninger og/eller billeder) af de eksisterende forhold på ejendommen
  • Målsat plan, der viser, hvor det ansøgte er placeret på grunden og placeringen i forhold til andre bygninger
  • Plan- og facadetegninger af det ansøgte
  • Beskrivelse af materiale- og farvevalg (udvendige vægge, tag mv.)

Ansøgningen sendes til:

Teknik og Miljø
Byggesagsbehandling
Knudsvej 34
8680 Ry
E-mail: byggesag@skanderborg.dk

Praksis og retningslinjer

Udover at opfylde lovgrundlaget, skal afgørelser efter naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer også følge gældende praksis. Denne praksis fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser.

Klage

Fra afgørelsen er meddelt og eventuelt annonceret er der en klagefrist på fire uger.
Klagen behandles af Natur- og Miljøklagenævnet.

Din dispensation må først udnyttes når klagefristen er udløbet og ingen har klager over dispensationen.

Du kan først bruge dispensationen, når klagefristen er udløbet, og ingen har klaget over den. 

Andre tilladelser

I mange tilfælde skal du også have en tilladelse efter planlovens lanzonebestemmelser.
Hvis det er tilfældet, behandler vi dette samtidigt.

Oftes skal du også have en byggetilladelse. Den kan du først få, når klagefristen på fire uger er udløbet.
Hvis det ansøgte ligger i et fredet område, skal du have en tilladelse fra Fredningsnævnet. Kommunen søger for at sende din ansøgning videre til Fredningsnævnet.

Lovgivning

Bestemmelserne om bygge- og beskyttelseslinjer er fastlagt i naturbeskyttelsesloves §§ 16-19.

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.