Skanderborg

 
 

Akut hjælp 

På denne side finder du information om, hvor du skal ringe til ved akutte situationer.

Emner:

Alarm - ring 112

Når du ringer 112 skal du give besked om

Apoteker

I Region Midtjylland er der to apoteker som har døgnåbent.
Herudover er der en række apoteker, som uden for normal åbningstid har tilkaldevagt.

Brand og Redning

- Ring 86 76 76 76

herunder også olie- og kemikalieudslip.

Giftlinjen

Giftlinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor alle borgere kan ringe ind i tilfælde af forgiftning og få råd om førstehjælp og henvisning til videre behandling.
Telefon 82 12 12 12.

Hjertestarter

Det er livsvigtigt at vide præcis, hvor den nærmeste hjertestarter er, når en person får pludselig, uventet hjertestop.

Lægevagten, skadestue og akutklinik

Ved pludselig sygdom og skade:

Miljøvagt - ring 112

Hvis uheldet er ude: olietanken springer læk og olien fosser ud, eller der sker udslip af gylle eller andre forurenende stoffer i miljøet, så ring 112.

Naturgas

Naturgas Midt/Nord I/S - ring 8727 8727

Politiet - ring 114

Strømsvigt

  • Energimidt - ring 7015 1560
  • Galten Elværk - ring 8754 0600
  • Østjysk Energi - ring 8780 1177

Særtjeneste for døve

Nødkaldsnummer 8080 3311

Oversvømmelse efter skybrud

Oversvømmelse på offentlige veje og arealer

Oplever du oversvømmelse af veje på grund af tilstoppede kloaker eller andet, skal du kontakte Brand & Redning på tlf. 8794 2900 eller ringe 112.

Oversvømmelse af egen kælder eller bolig

I tilfælde af oversvømmelse i din egen kælder eller bolig, skal du kontakte dit eget forsikringsselskab. 

Mindsk risikoen for oversvømmelse

Du kan gøre meget for selv at forebygge oversvømmelser.
Det kan du læse mere om på Skanderborg Forsynings hjemmeside:

Du kan også komme i kontakt med forsyningen på:

  • Vagten for vandforsyningen (Skanderborg og Herskind-Skivholme-området) tlf. 8793 9370.
  • Vagten for spildevand har tlf. 8793 9380.

 Varme

På følgende side kan du se en oversigt over varmeværker i Skanderborg Kommune:

Akut hjælp

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.