Menu Søg

Nye vuggestuepladser i Porskjær Børnehave

Fra sommeren 2017 kan Porskjær Børnehave i Galten tilbyde plads til 14 børn i deres nye vuggestuegruppe. Hvis du ønsker at komme i betragtning til en plads med start i løbet af august og september måned, skal du skrive dit barn på venteliste senest den 27. juni 2017.

Procedure for opskrivning og start

Vi sammensætter vuggestuegruppen umiddelbart efter den 27. juni 2017, og sender tilbud til de forældre, der kan tilbydes en plads.
Ved opstart af gruppen tager vi hensyn til den aldersmæssige sammensætning, hvor vi tilstræber at fordele pladserne mellem børn fra forskellige årgange.
Vi tager også hensyn til søskende og til børn med særlige behov, som visiteres til en plads via kommunens visitationsudvalg. 

Plads efter august og september 2017

Hvis du ønsker at komme i betragtning til en plads efter august og september 2017, skal du skrive dit barn på venteliste senest 3 måneder før, du har brug for pasning.

Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål om selve vuggestuen, er du velkommen til at ringe til dagtilbudsleder Dorrit Lewis på 87 94 21 79 eller 30 53 71 05.

Hvis du har spørgsmål til opskrivning, er du velkommen til at kontakte:
Borgerservice på 87 94 70 00
Pladsanvisningen på 87 94 73 21

Børnepasning

Når du skriver dit barn op til en plads, kan du ønske:​

Åbn alle
 • Dagpleje
 • Vuggestue/integreret institution
 • Børnehave
 • SFO
 • Klub

Skriv dit barn op

Når vi tilbyder plads, tager vi hensyn til:

 • Om barnet har særlige sociale eller pædagogiske behov​.
 • Om barnet har søskende i institutionen.
 • Barnets alder og den dato, hvor barnet er garanteret en plads.
 • Forældrenes ønsker.
Åbn alle
 • Hvordan skriver jeg mit barn op til pasning?
 • Hvornår kan jeg skrive mit barn op til pasning?
 • Er jeg garanteret pasning?
 • Hvornår modtager jeg et tilbud om pasning?
 • Hvad gør jeg, når jeg får et tilbud om pasning?
 • Hvordan melder jeg mit barn ud ?

Takster for pasning

Åbn alle
 • Børnepasning 0-5 år
 • SFO
 • Klub

Kommunale dagtilbud

Åbn alle

Private institutioner

Hvis du vil skrive dit barn op til pasning i en privat institution, skal du kontakte institutionen direkte.

Alle private institutioner er godkendt af kommunen, og vi fører også pædagogisk tilsyn med dem.  

Åbn alle

Private børnepassere

Som forælder til småbørn i Skanderborg Kommune kan du vælge at få tilskud til en privat pasningsordning i stedet for en plads i et kommunalt dagtilbud.

Den private pasning kan tilrettelægges på to måder:

 1. Du kan ansætte en børnepasser, der passer barnet i dit eget hjem.
 2. Du kan få passet dit barn hos en selvstændig børnepasser uden for hjemmet.

Kommunen anviser ikke pladser til privat pasning. Derfor skal du selv finde og indgå aftale/kontrakt med den private passer og derefter søge tilskud via den digitale pladsanvisning.

​Alle private børnepassere skal godkendes af Skanderborg Kommune, og vi fører også pædagogisk tilsyn med dem.

Åbn alle
 • Private børnepassere
 • Hvornår kan du få tilskud?
 • Hvordan beregnes tilskuddet?
 • Udbetaling og ændring af tilskud
 • Hvad kan du ikke få tilskud til?
 • Hvornår ophører tilskuddet?

Økonomisk, socialpædagogisk eller behandlingsmæssig friplads

Åbn alle
 • Hvornår kan du få økonomisk fripladstilskud?
 • Genberegning af økonomisk friplads
 • Hvornår kan du få socialpædagogisk friplads ?
 • Hvornår kan du få behandlingsmæssig friplads ?
 • Hvornår kan du få søskendetilskud ?

Ønsker du at få dit barn passet i en anden kommune?

Kommunen du bor i på pasningstidspunktet

 • Oplyser/opkræver
  Betaling for institutionsplads
 • Bevilger
  Økonomisk friplads
 • Opkræver
  I alle 12 måneder ved pasning i en anden kommune.
 • Opkræver i alle måneder
  Der er ikke en opkrævningsfri måned, men taksten er fordelt på 12 måneder. 

Læs også om:

Åbn alle
 • Du flytter til Skanderborg Kommune
 • Du flytter fra Skanderborg kommune
 • Du ønsker plads i en anden kommune

Kontakt Pladsanvisningen

Fagsekretariatet Børn og Unge

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk

www.borger.dk/Post

Tlf. 8794 7321

Telefontid:
Mandag-tirsdag: kl. 8.30 - 10.00
Onsdag: Lukket
Torsdag - fredag: kl. 8.30 - 10.00

Bestil en tid til personlig betjening