Menu Søg

Om den innovative folkeskole

Læringsforsøg

I projektet ”Den innovative folkeskole” har vi undersøgt, hvordan vi bedst udvikler undervisningstilbuddet og didaktikken i en virkelighed, hvor ingen kender morgendagens tekniske muligheder.

Resultaterne og erfaringerne fra læringsforsøgene er til fri afbenyttelse og vi håber, at både ledere, lærere, pædagoger og andre med interesse for læring, IT og de didaktiske muligheder og udfordringer i anvendelsen af digitale medier i undervisningen, kan finde inspiration og hjælp i vores erfaringer.

Projektet har bygget på en grundlæggende præmis om, at digitale medier skal anvendes i undervisningen i det omfang de bidrager til at udvikle og understøtte didaktikken.
Inddragelse af digitale medier må dermed ikke blive et mål i sig selv eller på bekostning af den gode didaktik.

I projektet har vi undersøgt, hvordan forskellige digitale medier og software kan udvikle og understøtte didaktikken. Dette er gjort gennem en række læringsforsøg på skolerne i Skanderborg Kommune.
Læringsforsøgene spænder bredt på tværs af klassetrin, fag og målgrupper, og forsøgene undersøger forskellige spørgsmål som eksempelvis potentialerne for faglig udvikling, inklusion, effektivisering og forældresamarbejde.

Udover læringsforsøgene har videndeling og kompetenceudvikling været væsentlige fokusområder i projektet. Videndeling og kompetenceudvikling har været understøttet gennem forskellige initiativer i form og digitale platforme, netværksgrupper og undervisningsforløb i projektperioden.

Læringsplatform og Digitaliserings- og IT-strategi

Den sidste del af projektet har haft to formål.

Det ene var, at Skanderborg Kommune gerne afprøve forskellige læringsplatforme inden det endelige valg skulle træffes. Det endelige valg faldt i foråret 2015 på Min Uddannelse som i løbet af skoleåret 2015/16 er blevet rullet ud til alle skoler i Skanderborg Kommune.

Det andet var formulering af en fælles digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune.

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne blev politisk godkendt i Byrådet den 7. oktober 2015.

Erfaringer fra læringsforsøgene

Erfaringerne fra alle de forskellige læringsforsøg er samlet herunder. 

For at lette overblikket, er forsøgene grupperet ud fra tema/platform.

Læringsforsøgene er gennemført på forskellige skoler i kommunen og kan være gennemført i skoleåret 2012/13, 2013/14 eller 2014/15.

iPads

Åbn alle
 • Bakkeskolen - IT anvendelse med et fagdidaktisk udgangspunkt
 • Bakkeskolen - Inkluderende, motiverende engelskundervisning
 • Bjedstrup Skole - Den digitale udeskole
 • Gl. Rye Skole - Fortælling i billede og lyd i 1. klasse
 • Gl. Rye Skole - Digital medieret læring i idræt
 • Gl. Rye Skole - Videoportefølje i matematik (2. kl.)
 • Herskindskolen - Den digitale skole
 • Højboskolen - It-støttet inklusion af elever med særlige behov
 • Højboskolen - Den røde tråd
 • Højboskolen - Inklusion - en ordentlig portion
 • Højboskolen - DSA i læringsfællesskaber
 • Hørningskolen - Apps til understøttelse af handicappedes indlæring
 • Knudsøskolen - At skrive sig til læsning
 • Knudsøskolen - iPad og Flipped Classroom/learning
 • Landsbyordningen Ejer Bavnehøj - iPad som støtte for læseindlæringen i 2. klasse
 • Landsbyordningen Ejer Bavnehøj - iPad som støtte for skriftsprogs-tilegnelse
 • Låsby skole - Samarbejde mellem almen 0.klasse og special 0.klasse
 • Mølleskolen - Mundtlighed i matematik
 • Skovbyskolen - iPads og mundtlighed i engelsk og tysk
 • Voerladegård Skole - iPads som inkluderende redskab i CL-arbejdet
 • Voerladegård Skole - iPads som træningsværktøj i ny struktur "kufferttid”
 • Voerladegård Skole - iPads i musikundervisningen

Tablets

Åbn alle
 • Bakkeskolen - Den første skrivning
 • Højboskolen - Det digitale klasseværelse
 • Morten Børup skolen - Digitale narrativer
 • Morten Børup skolen - Inklusion og effektivisering af undervisningen
 • Mølleskolen - Mundtlighed i matematik
 • Stjærskolen - En frisk start
 • Veng Skole & Børnehus - Systematisk it baseret arbejde

PC

Åbn alle
 • Gyvelhøjskolen - Bring Your Own Device
 • Herskind Skole og Børnehus - Fra skjult til synlig læring …
 • Mølleskolen - Optimering af læring via elektronisk undervisning
 • Skovbyskolens IT-hajer
 • Virring Skole - Fornyelse af læremiddelkulturen

Game Based Learning

Åbn alle
 • Columbusskolen - Skolen i spil

First Lego League

Åbn alle
 • Bakkeskolen - First Lego League - en vej til inklusion?

Sociale medier

Åbn alle
 • UCS10 - Sociale medier i undervisningen

Kontakt Børn og Unge

Fagsekretariatet Børn og Unge

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail boern.og.unge@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. 8794 7000