Menu Søg

Sammen om læring

I Skanderborg Kommune arbejder skoler og daginstitutioner med en evidensbaseret tilgang til læring og trivsel. At tilgangen er evidensbaseret betyder, at den er baseret på forskning i, hvilke indsatser der virker bedst i forhold til at skabe læring og trivsel hos børn.  

Den evidensbaserede viden bliver introduceret via en række læringsprojekter og omsat til praksis og udviklet lokalt.

I skolerne hedder projekterne ”Synlig Læring” og "Synlig Læring og Trivsel”.

I daginstitutionerne hedder projektet ”At lære at lære”.

Målet er at give lærere og pædagoger viden og redskaber til at udvikle deres pædagogiske praksis og skabe mest mulig læring og trivsel for børn og unge.

Åbn alle
 • Hvad er Synlig Læring?
 • Synligt lærende elever
 • Læreren og pædagogen som evaluator

Temafilm om hvordan skoler og dagtilbud arbejder med læringsprojekterne

Børn og Unge har produceret fem temafilm om, hvordan skoler og dagtilbud arbejder med "Synlig Læring" og "At lære at Lære"

Temafilmene er bygget op om kernebegreber i læringsprojekterne.

Disse begreber er: Mål og læring, Feedback, Kend din virkning, Progression og Et udviklende mindset. 

Hver film introducerer begrebet og viser eksempler på, hvordan skoler og dagtilbud i kommunen arbejder med begrebet i praksis. 

Temafilm 1: Mål og læring i skoler og dagtilbud

Temafilm 2: Feedback i skoler og dagtilbud

Temafilm 3: Kend din virkning

Temafilm 4: Progression i skoler og dagtilbud

Temafilm 5: Et udviklende mindset

Projekt Synlig Læring

Om projekt Synlig Læring

Projekt Synlig Læring gennemførtes i 2014/2015 og 2015/2016 på alle folkeskoler i Skanderborg Kommune. Med udgangspunkt i John Hatties forskning om, hvad der har størst effekt på elevernes læring, var alle medarbejdere på kursus i følgende fokusområder:

 • Den synligt lærende elev
 • Kend din effekt
 • Inspireret og passioneret undervisning
 • Klasserumsstrukturer og feedback

Kursusrækken kørte i tre spor: Et for ledere, et for Impact Coaches og et for lærere og pædagoger. Impact Coaches er lærere på skolerne, som får et særligt kendskab til Synlig Læring, så de kan inspirere og sparre med kollegerne om, hvordan de omsætter deres nye viden til praksis. Læringskonsulenter fra Skanderborg Kommune og Challenging Learning fulgte løbende skolernes arbejde og støtter og vejleder medarbejderne undervejs.

Synlig Læring og trivsel

I skoleåret 2016/2017 fortsætter arbejdet med Synlig Læring på skolerne. Desuden søsættes dette skoleår projektet ”Synlig Læring og trivsel”. Det bygger videre på projekt Synlig Læring ved at bruge en evidensbaseret tilgang til at arbejde med elevernes læring og trivsel. Centralt i projektet er betydningen af at give børn et udviklende mindset, så de får lyst og robusthed til at lære, samarbejde og tage nye udfordringer op - og ikke bremser sig selv af frygt for at fejle.     


Synlig Læring i praksis – fortællinger fra skolerne:

Åbn alle
 • Der er trængsel på motorvejen i 3.B
 • Effektmåling giver svage stavere modet tilbage
 • En dygtig elev står på tæer
 • Læreren: ”Synlig Læring har gjort noget ved mig”
 • Grøn stjerne betyder, at man kan
 • Eleverne i 6.C rykker op ad målbjerget
 • Tjeklisten hjælper 8.A med at styre deres læreproces
 • Jord under neglene

Projekt "At lære at lære"

Projekt "At lære at lære"

Meget væsentlig læring sker i daginstitutionerne, og evnen og lysten til at lære skal støttes og udvikles lige fra starten. Med afsæt i forskningen om Synlig Læring er daginstitutionerne derfor i gang med læringsprojektet "At lære at lære". Projektet gennemføres i samarbejde med læringskonsulenter fra "Challenging Learning" som et tre-årigt kompetenceløft af alle ledere og pædagoger i Skanderborg Kommunes daginstitutioner. 

Nøglebegreber i arbejdet med "At lære at lære" er:

Fremskridt frem for præstation

Læring er en proces, der udvikler børnene intellektuelt, personligt og socialt. Ved at fokusere på børnenes fremskridt frem for det enkelte resultat, får de lyst og mod til at lære, fordi de kan se, at de rykker sig ved at øve. For at beherske læringsprocessen skal de også lære at lære. Det arbejder man med ved i de daglige aktiviteter at hjælpe dem til at besvare spørgsmålene: Hvad vil jeg opnå? Hvordan klarer jeg mig indtil videre? Hvad er mit næste skridt?

Udfordring

For at lære må børnene ud af deres komfortzone og udfordre sig selv. Men børnene har også brug for ro, så læringen kan bundfælde sig, og de kan øve det, de har lært. Daginstitutionerne har fokus på at skabe den rette vekselvirkning mellem læring og træning, og på hvordan man kan bruge historier og dialog til at udfordre børn.

Udviklende tankesæt

For at lære mest muligt må børnene have et udviklende tankesæt, der giver dem mod til at træde ud af deres komfortzone for at lære, og troen på at de kan blive dygtigere ved at gøre en indsats. Ved at rose børnene for deres indsats og konkrete valg frem for deres evner og talent arbejder daginstitutionerne på at give børnene et udviklende tankesæt. Modsætningen er et fastlåst tankesæt, hvor børnene giver op, når de møder modgang og svære udfordringer, fordi de frygter, at de ikke er dygtige nok.

”Vi har brug for flere historier og færre fakta, fordi fortællingerne udvikler forståelse for årsags-sammenhænge; vi har brug for mere dialog og mindre overlevering af information, fordi det er gennem dialogen, vi lærer mest; og vi har brug for mere udfordring og mindre instruktion, fordi det er gennem udfordringer, man udvikler krop, ånd og tanke".
James Nottingham (2014): Udfordrende Læring. Dafolo


At lære at lære i praksis – fortællinger fra dagsinstitutionerne:

Åbn alle
 • Bogen om monsterfælden blev til en helt ny gyserhistorie
 • Bakketoppen holder gryden i kog
 • Mellem æg, fjer og påskekyllinger lærer dagplejebørn fra Låsby

Særligt til forældre

Du kan støtte dit barn i at lære at lære

"Synlig Læring" gør børnene bevidste om, hvad de lærer, og hvordan de lærer. Det giver dem lyst og evne til at lære. Som forælder kan du støtte dit barn i at blive synligt lærende ved at træne det i tankesæt og sprogbrug, der fokuserer på læring og udvikling.
   

Fra: ”Hvad har du lavet  i dag?” Til: ”Hvad har du lært i dag?”

Et typisk spørgsmål over middagsbordet er: ”Hvad har du lavet i skolen i dag”. Det er naturligvis altid vigtigt at høre, hvad der har optaget barnet i dagens løb. Men med spørgsmålet signalerer du ubevidst, at det vigtigste ved undervisningen er selve aktiviteterne. Et bedre spørgsmål er derfor : ”Hvad har du lært i dag”. Med det spørgsmål sætter du fokus på læringen og hjælper barnet til at sætte ord på og reflektere over, hvad det har lært.

Læs mere i:
Ulla Sjørup og AnneMarie Vinther (2015): "Synlig Læring. En Forældreguide". Dafolo.

Ros indsatsen og de konkrete valg - ikke intelligensen og talentet

”Hvor er du dygtig, du har løst alle matematikopgaverne på ingen tid. Du må bestemt være den nye Einstein”.

Sådan kan vi som forældre i den bedste mening finde på at rose vores børn. Men den form for ros kan spænde ben for læring og udvikling, påpeger professor i psykologi Carol S. Dweck.  Forskning viser nemlig, at børn, der bliver rost for deres intelligens eller talent, ofte er modvillige mod at tage nye og krævende udfordringer op. De er nemlig bange for at fejle og dermed afsløre, at de ikke er så intelligente eller talentfulde, som alle troede. Det giver dem et fastlåst tankesæt, der hæmmer dem i at lære og udvikle sig.

I stedet skal du som forælder beundre og værdsætte barnets indsats og konkrete valg. Du kan for eksempel sige:

 • ”Det var en omfattende hjemmeopgave. Jeg synes, det var flot, du koncentrerede dig om den og fik den gjort færdig”
 • ”Den tegning har rigtig mange fine farver. Fortæl mig om den”

Den form for ros giver barnet brugbar feedback og hjælper det til at forstå, at læring er en proces, der kræver en indsats. Det kan være hårdt og frustrerende, og man kommer helt sikkert til at begå fejl, som man forhåbentlig kan lære af. Det giver barnet et udviklende tankesæt, der giver det mod og vilje til at give sig i kast med nye udfordringer.

Læs mere i :
Carol S. Dweck (2006) : "Du er hvad du tænker". Borgen.

Slides fra konferencen "Sammen om læring"

Den 12. november var 1700 pædagoger, lærere og ledere fra alle Skanderborg Kommunes skoler, klubber og dagtilbud samlet til konferencen "Sammen om læring".

Oplægsholdere på konferencen var:

 • ​John Hattie, professor i læring og evaluering mv. ved The University of Melbourne
 • James Nottingham, grundlægger og generaldirektør for Challenging Learning
 • Poul Lundgaard Bak, læge og forsker i robusthed ved Aarhus Universitet 

Du kan downloade deres slides her.
 

Kontakt Synlig læring

Fagsekretariatet Børn og Unge

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

Lone Amdi Boisen
Kommunikationsmedarbejder

Tlf. 2492 5279

E-mail: lone.amdi.boisen@skanderborg.dk