Menu Søg

Samtykkeerklæring (skoleindskrivning)

Indskrivning til børnehaveklasse

I forbindelse med dit barns overgang fra børnehave til skole/SFO kan skolen have brug for at indhente relevante personoplysninger fra dit barns daginstitution eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Formålet med at indhente og videregive oplysningerne er, at skabe en helhed i overgangen fra daginstitution til skole, og dermed give barnet den bedst mulige skolestart.

Jeg giver hermed mit samtykke til i forbindelse med skolestart

  • at relevante oplysninger vedrørende mit barns sociale, faglige og motoriske udvikling må videregives fra mit barns daginstitution til skolen. Det kan f.eks. være oplysninger om barnets helbredsforhold, sociale forhold, specialpædagogisk bistand eller andre støtteforanstaltninger.
  • at oplysninger og rapporter fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) må videregives til skolen. Det kan f.eks. være oplysninger og rapporter fra tale-hørekonsulent, støttepædagog og psykolog samt sprogscreeninger og eventuelle tiltag i forbindelse hermed.

I forbindelse med den digitale indskrivning giver du dit samtykke ved at markere i feltet ”ja” under punktet ”Samtykkeerklæring”.

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til skolen.

Der henvises i øvrigt til Persondataloven §§ 6-8 om videregivelse og indhentning af oplysninger.

Kontakt Børn og Unge

Fagsekretariatet Børn og Unge

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail boern.og.unge@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. 8794 7000