Menu Søg

Hus og have

Du er som grundejer forpligtet til at

 • klippe hæk, beskære buske og træer, fjerne ukrudt omkring din ejendom.
 • holde fortove og belagte arealer som veje og stier ud for din grund.
 • rense rendestene og rendestensriste ud for din grund, så vandet frit kan løbe ned i kloaksystemet.
  Det betyder blandt andet, at du skal fjerne og bortskaffe blade og andet affald fra vejristen for at undgå oversvømmelser og vandskader på egne eller andres grund.
 • rydde sne væk fra fortove og stier omkring din ejendom og sørge for, at de ikke er glatte.
  Fortovet skal holdes rent på alle sider af din bolig, der grænster op til en offentlig vej, som du har adgang til.
  Bor du på en privat fællesvej eller sti, skal du holde både vejen og fortovet rent.
 • fjerne istapper, der risikerer at falde fra din ejendom ned på vej eller fortov.

Klipning af hæk og beskæring af beplantning

Som det fremgår af tegningen, skal hækken klippes ind til skel bag fortovet.

Når foråret kommer vokser hække, træer og buske, samt ukrudt langs vore veje kraftigt.

Og det kan derfor blive sværere at færdes på vores veje og stier.

Husk derfor, at du har pligt til at klippe hæk og beskære buske og træer omkring din ejendom.

Det handler ikke om, at det skal se pænt ud – det gælder dine medborgeres trafiksikkerhed. 

Åbn alle
 • Derfor skal hække klippes og planter beskæres
 • Hvordan skal jeg så klippe?
 • Hjørneejendomme / oversigtsarealer
 • Hvis jeg ikke selv kan klare det?
 • Hvis jeg ikke gør noget
 • Hvilken ret har kommunen?
 • Jeg vil gerne vide mere om beskæring...

Holde fortove, vejriste og vejbrønde rene

Som grundejer medfølger ligeledes nogle pligter i forhold til renhold og affald på veje, stier og fortove.

Åbn alle
 • Fejning af fortove m.m.
 • Vedligehold af vejriste / vejbrønde
 • Hvad skal jeg gøre?

Skorstensfejning

Skorstensfejningen i kommunen administreres af Byg & Ejendom.

Kontaktperson er Thomas Højberg, tlf. 8794 7710, thomas.hogh.hojberg@skanderborg.dk.

Skorstensfejergebyret opkræves via ejendomsskatten.
Det ekstra arbejde, som husejerne vil have udført, skal afregnes direkte med skorstensfejermesteren.

Skorstensfejning i området for de tidligere Galten og Ry Kommuner samt Voerladegård sogn:

 • Skorstensfejermester Peter Liin
  Galtenvej 19, 8670 Låsby
  Tlf. 8694 6513 eller 2068 3986

Skorstensfejning for de tidligere Hørning og Skanderborg Kommuner:

 • Skorstensfejermester Mikkel Lauridsen
  Tlf. 8652 1817 eller 2174 1939

Uenigheder mellem naboer om hegn

Kan du og din nabo ikke blive enige om et hegn, kan I henvende jer til Hegnsynets sekretariat og bede om et hegnsyn.

Det er en god idé at få vejledning hos sekretariatet, før I beder om hegnsynet. Kontaktoplysninger og blanket til hegnsyn kan du finde herunder.

Åbn alle
 • Kontaktoplysninger på sekretariat
 • Sådan foregår et hegnsyn
 • Regler om hegn

Kontakt Teknik og Miljø

Fagsekretariatet for Teknik og Miljø

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail:
skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. 8794 7000

 

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 10.00 - 13.00
Onsdag: Kun åbent for borgere med aftale
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Bestil personlig betjening