Menu Søg

Uenighed mellem lejer og udlejer

Hvis du har en uenighed med din lejer/udlejer, kan du kontakte huslejenævnet, hvis du bor i en privat bolig og beboerklagenævnet, hvis du bor i en almennyttig bolig.

Huslejenævnet

Huslejenævnet træffer afgørelse i uenigheder mellem lejere og udlejere i private boliger.

 • Hvis du bor i et almennyttigt boligbyggeri, skal sagen sendes til beboerklagenævnet.
Åbn alle
 • Hvordan indbringes en sag og hvad koster det?
 • Hvilke sager kan indbringes for Huslejenævnet?
 • Forhåndsgodkendelse af lejens størrelse
 • Huslejenævnet kan blandt andet ikke behandle:
 • Hvordan forløber en sag?
 • Hvor kan du få råd og vejledning?
 • Normtal for omkostningsbestemt leje m.v.

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i uenigheder mellem lejere og udlejere i almennyttige boliger.

 • Hvis du bor i en privat udlejningsejendom skal sagen sendes til huslejenævnet.
Åbn alle
 • Hvordan indbringes en sag og hvad koster det?
 • Hvilke sager kan indbringes for Beboerklagenævnet?
 • Forhåndsgodkendelse af lejens størrelse
 • Huslejenævnet kan blandt andet ikke behandle:
 • Hvordan forløber en sag?
 • Hvor kan du få råd og vejledning?
 • Normtal for omkostningsbestemt leje m.v.

Kontakt sekretariatet

Sekretariat for Huslejenævn og Beboerklagenævn

Skanderborg Fælled 1

8660 Skanderborg

 

E-mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

 

 

 

 

Tlf. 8794 7014

Kirsten Sundberg