Menu Søg

Kørt fast? - kontakt borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren er uafhængig og kan hjælpe dig, hvis du eksempelvis ønsker at klage over kommunens sagsbehandling.
Det er gratis at bruge rådgiveren.

Hos Borgerrådgiveren kan du

 • klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden m.v.
 • få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen
 • få information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage
 • få hjælp til at komme videre med en klage, hvis du har oplevet diskrimination i kommunen
 • få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag
 • komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres

Borgerrådgiveren kan også deltage som bisidder, hvis der er en samtale, du er utryg ved, og hjælpe dig med at forberede dig til samtalen og efterfølgende hjælpe dig med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over

 • det faglige indhold i kommunale afgørelser
 • de politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveau m.m.
 • ansættelsesforhold i kommunen
 • forhold, som andre klageinstanser tager sig af

Borgerrådgiveren behandler normalt ikke klager, hvis der er gået mere end 1 år efter hændelsen eller forløbet.

Sådan kontakter du borgerrådgiveren

Du er altid velkommen til at kontakte borgerrådgiverne - enten telefonisk, på mail eller ved personlig henvendelse.
Hvis du vil være sikker på at træffe Borgerrådgiveren, er det en god ide at ringe og aftale en tid.

Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet

Borgerrådgiveren skal være med til at styrke dialogen mellem borgerne og kommunens administration.
Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet og er en rådgivnings- og klageinstans, som er uafhængig af kommunens administration.

Kontakt Borgerrådgiveren

Borgerrådgiverens kontor
 
Kulturhuset (ovenpå biblioteket)
Parkvej 10,
8660 Skanderborg

Rådgivere

 • Jesper Cortes
 • Karin Lambert
 • Nicolai Abildgaard

E-mail: borgerradgiveren@skanderborg.dk

Telefon 8794 7035

Træffetider: Onsdage, torsdage og fredage.