Menu Søg

Skylder du penge til kommunen?

På denne side kan du læse mere om, hvordan du forholder dig, hvis du skal afdrage gæld til kommunen.

Betaling af gæld til kommunen

Betaler du til tiden, undgår du morarenter og rykkergebyr.

Har du gæld til Skanderborg Kommune, for eksempel daginstitution, bistandsydelse med tilbagebetalingspligt og ejendomsskat, skal du rette henvendelse om betaling til Borgerservice.

Ved indgåelse af en frivillig betalingsordning skal du ikke redegøre for dine økonomiske forhold såsom husleje og afdrag på gæld.

Gældstypen og gældens størrelse har betydning for betalingsordningen, men som udgangspunkt vil du kunne få en betalingsordning på ca. 12 måneder.

For ejendomsskatter indgås normalt ikke betalingsaftale.

Ordningen skal indgås således, at hele gælden er betalt inden for den aftalte periode.

Betalingsordning for bistandsydelse med tilbagebetalingspligt og visse andre tilbagebetalingskrav fastsættes som en procentdel af nettoindkomsten med udgangspunkt i en tabel, der hvert år pr. 1. januar reguleres lovmæssigt.

Betaler du ikke

Udebliver betalingen, eller træffer du ikke en betalingsordning, vil beløbet blive sendt til inddrivelse i SKAT, og du må da påregne ekstraomkostninger.

Kommunen har ikke den fornødne lovhjemmel til at yde henstand med betalinger eller eftergive krav, hvorfor sagen/restancen i disse situationer videresendes til SKAT.

Læs mere på SKAT´s hjemmeside: www.skat.dk

Betalingsservice

Du kan tilmelde de fleste af kommunens regninger til BetalingsService.

Ved at betale til tiden undgår du renter og gebyrer.
Du kan se på girokortet, om det kan tilmeldes.

Tilmeld dig betalingsservice og spar penge

Sådan gør du:

Benyt din netbank-forbindelse eller giv indbetalingskortet til dit pengeinstitut og fortæl dem, hvilken konto de skal trække betalingen fra.

Faste betalinger til kommunen - fx daginstitutionsplads, SFO m.v. kan tilmeldes direkte.

Du sparer mange penge ved at bruge betalingsservice.
Det er ikke ualmindeligt, at portoen for et indbetalingskort koster 12 kroner, når du betaler på posthuset og 15 kroner i et pengeinstitut.

Har du meldt betalingen til BetalingsService, er det gratis.
Med BetalingsService bliver din regning betalt til tiden - altid på den "sidste rettidige betalingsdato".
Inden BS betaler regningerne, får du en betalingsoversigt. Her kan du se hvilke regninger, der bliver betalt og hvornår. Det betyder også, at du kan nå at annullere en betaling.

Husk at tjekke din betalingsoversigt!

Du skal fortsat selv betale din regning, indtil den står på betalingsoversigten.

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål, kan du kontakte Opkrævningen, Borgerservice på tlf. 8794 7060.

For sen eller udeblivende betaling

Ved for sen betaling bliver der normalt opkrævet morarente.

Morarenter af restancebeløb, der opkræves af Skanderborg Kommune, beregnes efter følgende regelsæt, alt efter hvilken slags restance det er.

  • Særlovgivningen, d.v.s. lovgivningen vedrørende den enkelte restanceart.
  • Ejendomsskat. Folketinget har den 17. december 2010 vedtaget lovforslag L65. Ændring af lov om kommunal ejendomsskat betyder ændringer i rentesatsen vedr. ejendomsskatter m.v.
  • Renten fastsættes for ét år ad gangen. Rentesats fremgår af det kommunale takstblad.
  • Den kommunale gebyr- og morarentelov, hvor forrentning sker med 1 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og gebyr er fastsat af Byrådet til 250 kr. pr. rykkerbrev
  • Renteloven, hvor forrentning er fastsat til den officielle diskonto plus 5 % p.a.
  • Fra den 1. august 2002 er forrentning fastsat til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1. januar og 1. juli + 7 %. Kravets forfaldsdato bestemmer, hvilken rentesats, der skal anvendes.
  • Gebyr udgør ved denne type krav 100 kr. pr. rykkerbrev (maks. 3).

Opkrævning og inddrivelse

Har du gæld til kommunen, skal du træffe aftale om betalingen.

Husk, at opkrævning/indbetalingskort sendes direkte til din e-boks, hvis du er tilmeldt dette system!

Frister

Har du ikke tilmeldt dig BetalingsService, skal du være opmærksom på betalingsfristen på dine løbende betalinger.
Fristen er normalt den første hverdag i måneden.

På dit indbetalingskort fremgår altid sidste rettidige indbetalingsdato.

Vær opmærksom på, at hvis du overskrider denne, påløber der for visse betalinger renter.

Herunder kan du se sidste rettidige indbetalingsdato for nogle af de mest almindelige opkrævninger:

  • børnepasning - seneste rettidige indbetaling er den 5. i hver måned (juli betalingsfri).
  • ejendomsskat - seneste rettidige indbetaling er den 10. i februar og august måned.

Inddrivelse

Såfremt betaling udebliver, eller du ikke får lavet en aftale om betalingsordning, vil beløbet blive sendt til tvangsinddrivelse, f.eks. udlæg og lønindeholdelse ved SKAT.
Har Skanderborg Kommune først overdraget din sag til SKAT, skal al henvendelse ske til SKAT.

Betaling

Betaling af B-skat, restskat, arbejdsmarkedsbidrag kan ikke længere ske til kommunens opkrævningsafdeling.

Kontakt Borgerservice

Borgerservice

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7000

 

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 10.00 - 13.00
Onsdag: Kun åbent for borgere med aftale
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Bestil en tid til personlig betjening