Menu Søg

Standarder og kvalitetssikring

Tilsyn på plejecentre

Kommunen fører tilsyn med, at opgaverne løses med den kvalitet, både fagligt og økonomisk, som Byrådet har besluttet.

Tilsynet foregår mindst en gang årligt som et uanmeldt tilsynsbesøg.

Efter hvert tilsynsbesøg laves en tilsynsrapport.

Åbn alle

Risikobaserede tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører risikobaserede tilsyn med behandlingssteder.

Kommunale behandlingssteder som Styrelsen for Patientsikker kan føre tilsyn med er - den kommunale akutfunktion, hjemmeplejen, hjemmesygepleje, plejeboliger og bosteder for borgere med handicap og sindslidelse.  

Det risikobaserede tilsyn kan være planlagte eller reaktivt: 

 • De planlagte udføres som led i det risikobaserede tilsyn og bliver varslet fire uger, før de skal finde sted.
 • Et reaktivt tilsyn kan udføres med eller uden varsel.

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om tilsynet, kan du finde flere oplysninger de 2 links nedenfor.

Åbn alle
 • Tilsynsrapporter fra behandlingssteder i Skanderborg Kommune

Embedslægens tilsyn

Embedslægen førte frem til 31. december 2016 tilsyn med alle plejecentre i kommunen.

Tilsynet blev foretaget for at sikre den sundhedsfaglige indsats over for de ældre.

Efter hvert tilsynsbesøg lavede embedslægen en tilsynsrapport.

Fra 1. januar 2017 er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører tilsyn.

Tilsynene er såkaldte risikobaserede tilsyn, hvor der kun føres tilsyn på udvalgte behandlingssteder. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som som vælger, hvor de vil føre tilsyn. 

Åbn alle

Socialtilsynets tilsyn med bo- og aktivitetstilbud

Det er Socialtilsyn Midt, der fører tilsyn med de fleste boligtilbud på handicap- og socialpsykiatriområdet - herunder også aktivitets og beskæftigelsestilbud, der ligger sammen med boligtilbuddene. 
Tilsynet omfatter både indholdet i tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.
Der er både anmeldte og uanmeldte tilsyn.

Læs mere om Socialtilsyn Midt (åbner i nyt vindue)

Tilsynet skal ses som en del af den almindelige kvalitetssikring og udvikling inden for handicap- og socialpsykiatriområdet.

Tilsynsrapporter fra Socialtilsynet

Find og læs tilsynsrapporterne fra Socialtilsynet på Tilbudsportalen (nyt vindue).

Magtanvendelse

Regler for brug af magt vedrører personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Hvad er magtanvendelse?

Magtanvendelse er for eksempel, når en borger med stærkt nedsat psykisk funktionsevne fastholdes af myndighedspersoner for at undgå personskade eller for at sikre absolut nødvendig personlig hygiejne.
Det er også magtanvendelse at anvende alarm- eller pejlesystemer (GPS), særlige døråbnere eller tilbageholde i boligen.

Hvem fører tilsyn med magtanvendelse?

Myndighedsafdelingen i Fagsekretariatet Ældre og Handicap har til opgave at føre tilsyn, træffe afgørelser, registrere og rådgive om magtanvendelse.
Tilsyn med magtanvendelse sker på baggrund af blandt andet servicelovens bestemmelser, som bygger på tanken om respekt for den enkeltes integritet, uanset psykisk funktionsevne. Magtanvendelse skal altid være undtagelsen, og må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk hjælp.

Vil du vide mere?

Læs mere om magtanvendelse i folderen fra Socialstyrelsen (pdf). 
Folderen er rettet til borgere og pårørende.

Vil du klage?

Hvis du er utilfreds med vores afgørelse, kan du klage over afgørelsen til Ankestyrelsen gennem Fagsekretariatet Ældre og Handicap. Se kontaktinformationer nedenfor.

Vil du klage over vores afgørelse?

 • Du kan klage mundtligt eller skriftligt.
 • Hvis du klager på en anden persons vegne, skal du huske at medsende en fuldmagt.
 • Du skal dog være opmærksom på fristen for at klage over en afgørelse:
  • Hvis du modtager din post elektronisk, er fristen for at klage 4 uger(kalenderuger) fra den dato, hvor vi har afsendt afgørelsen.
  • Hvis du modtager din post via Post Nord (DK), er fristen for at klage 5 uger(kalenderuger)  fra den dato, hvor vi har afsendt afgørelsen
 • Når klagen er modtaget, vil vi se på din sag igen inden for 4 uger.
 • Hvis vi ændrer afgørelsen, modtager du besked herom inden for 4 uger.
 • Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen

Typiske spørgsmål og svar om klagesager (nyt vindue - Ankestyrelsen)

Vil du vil klage over personalets optræden, sagsbehandlingstiden m.v.

Klager over personalets optræden, sagsbehandlingstiden, sagsbehandlingens tilrettelæggelse, ekspeditionsfejl m.v. kan ikke behandles af Ankestyrelsen.

Du skal rette din klage til "teamleder" i Fagsekretariatet Ældre og Handicap. 
Der er ingen klagefrist.

Vil du klage over sygepleje

Se da under klageadgang i kvalitetsstandard for Den kommunale sygepleje.

Kontakt Ældre og Handicap

Fagsekretariatet Ældre og Handicap

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: aeldreoghandicap@skanderborg.dk
 

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) sendes via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7850

 

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00