Menu Søg

Omsorgs- og specialtandpleje

Gå til skoletandplejen

Få hjælp til omsorgstandpleje

Du kan ansøge om omsorgstandpleje, hvis du er over 18 år og ikke kan bruge en privat praktiserende tandlæge på grund af:

 • kronisk nedsat førlighed eller
 • vidtgående fysisk eller psykisk handicap

Sådan får du hjælp og flere oplysninger 

Har du spørgsmål til ordningen eller ønsker at vide mere, kan du kontakte Ældre og Handicap eller læse denne folder (pdf)

Ønsker du at blive tilknyttet omsorgstandpleje, skal du printe, udfylde og indsende dette ansøgningsskema (word) eller kontakte Ældre og Handicap

 • Hvis du bliver godkendt til ordningen, kontakter tandplejen dig for at aftale nærmere.
 • Du kan også kontakte os på omsorgstandplejens direkte telefon: 2055 8325. Telefontiden er 8.00 - 15.00 mandag til fredag. Eller du kan kontakte os på email: Helle.Johnsen@skanderborg.dk
 • Udenfor almindelig åbningstid, i weekender og i skoleferier, kontaktes privat praktiserende tandlæge eller Tandlægevagten i Århus (tlf. 4051 5162).
 • Hvis du tager imod tilbuddet, kan du når som helst melde dig ud af ordningen igen.

Hvad koster det?

Du betaler et årligt gebyr på kr. 502,- for at være med i ordningen (2017 priser).

Hvor bliver du behandlet?

Du kan få besøg af en tandlæge eller en tandplejer på plejehjemmet, lokalcentret eller i dit eget hjem.
Har du brug for tandbehandling foregår det på en af kommunens tandklinikker. 
Du skal selv skal sørge for transporten til tandklinikken.

Hvad er specialtandpleje?

Specialtandplejen er et kommunalt tilbud om tandpleje til de borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud som følge af betydelig og varig nedsat funktionsevne på grund af

 • psykisk udviklingshæmning
 • sindslidelse
 • andet (for eksempel autisme, omfattende cerebral parese og sklerose)

Målet med specialtandplejen er, at brugerne kan bevare en god tyggefunktion livet igennem, selvom funktionsevnen er nedsat.

Hvem kan få tilbudt specialtandpleje?

Du kan ikke selv tilmelde sig specialtandplejen, men du skal visiteres til at modtage dette tilbud.

Læger, tandlæger, pædagoger og andre støttepersoner kan henvise dig til den kommunale specialtandpleje.

Blanketten til henvisning kan rekvireres ved at sende en mail til dorrit.nielsen@skanderborg.dk  

Du sender den udfyldte blanket til:

Den Kommunale Specialtandpleje
Sølund Tandklinik
Dyrehaven 10
8660 Skanderborg

Tlf.: 8794 8277

Du bliver herefter indkaldt af en tandlæge, der vil vurdere, om du er berettiget til specialtandpleje.

Hvad tilbyder specialtandplejen?

Specialtandplejen omfatter undersøgelse, forebyggelse og alle typer behandling.

Personalet i specialtandplejen er særligt uddannet og har stor erfaring i at behandle mennesker med særlige behov.

Behandlingen foregår på dine betingelser og i en rolig atmosfære, hvor du kan være tryg.

Hvad koster det at deltage i specialtandplejen?

 • I specialtandplejen skal du i gennemsnit betale det samme for din tandpleje, som det ville koste i et normalt tandplejeforløb.
 • Du kan maximalt komme til at betale kr. 1895,- pr. år (i 2017 - beløbet fremskrives hvert år).
 • Du skal betale én gang årligt.
 • Du kommer aldrig til at betale mere end årets takst, uanset hvor meget tandbehandling du har fået - men du kan sagtens komme til at betale mindre.
 • Du kan ikke få "sygesikringstilskud" til tandbehandling i Specialtandplejen, og transport til og fra klinikken er også for egen regning.
 • Du kan - hvis du er i særlig trang – ansøge din sagsbehandler i kommunen om at få betalt din tandlægeregning.

 

Kontakt specialtandplejen

Specialtandplejeklinikken
Sølund Tandklinik
Dyrehaven 10
8660 Skanderborg.

Klinikken er åben hver torsdag
fra 8.00-16.00

Telefon 8794 8277