Menu Søg

Alkohol- og stofbehandling

Skanderborg Rusmiddelcenter er kommunens tilbud om gratis rådgivning og behandling til borgere over 15 år, der har problemer med brug eller misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer.

Tilbuddet gælder alle borgere i kommunen, der frit kan henvende sig til Skanderborg Rusmiddelcenter uden henvisning.

Tilbuddet er gratis.

Værd at vide

 • Alle rådgivnings- og behandlingsforløb er gratis.
 • Du kan være anonym.
 • Uanset hvor du bor, kan du henvende dig på Skanderborg Rusmiddelcenter.
  Du har også mulighed for at vælge behandling i en anden kommune.
 • Behandlingen iværksættes senest 14 dage efter, du har henvendt dig.
 • Behandling hos os er ambulant. Det vil sige, at du bor hjemme, mens du er i behandling, og du har derfor mulighed for at passe et arbejde samtidig med.
  Det kan dog blive nødvendigt for dig at tage fri nogle timer.
 • Vores behandlingsteam består af læge, psykolog, socialrådgivere, pædagoger, familieterapeut, ergoterapeut og sygeplejersker.

Alkoholbehandling

Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder gratis, professionel rådgivning og behandling til borgere, der ønsker at skabe en forandring i forhold til deres alkoholforbrug.

Vores behandlingstilbud består af individuelle samtaler, gruppebehandling og samtaler med inddragelse af pårørende.
Derudover tilbydes efterbehandling, medicinsk behandling og dag- og døgnbehandling.

Ungetilbud

For unge i alderen 15 – 29 år har vi særlige ungetilbud.

Åben Rådgivning

Er du over 30 år, kan du henvende sig personligt i Åben Rådgivning:

 • Mandag fra kl. 08.30-11.30 eller
 • Torsdag fra kl. 15.00-17.00

Her vil du sammen med behandler afklare, om et behandlingsforløb i Skanderborg Rusmiddelcenter er noget for dig.
Samtalen er helt uforpligtende.

Alkolinjen

Alkolinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor du kan få anonym og gratis rådgivning om alkoholproblemer.

Du kan ringe, hvis du ønsker at ændre dit alkoholforbrug, eller hvis du søger hjælp, fordi der er personer i familien eller dit netværk, der drikker for meget.

Rådgiverne er professionelt uddannede med baggrund som f.eks. psykolog, socialrådgiver, alkoholbehandler, læge.

Ring på tlf. 80 200 500 

Telefonen er åben alle hverdage mellem kl. 11:00 – 15:00.
Alle opkald er fortrolige.

Mere om alkoholbehandling

Værd at vide om alkoholbehandlingen i Skanderborg Rusmiddelcenter:

 • Alle rådgivnings- og behandlingsforløb er gratis.
 • Du kan være anonym.
 • Uanset hvor du bor, kan du henvende dig på Skanderborg Rusmiddelcenter. Du har også mulighed for at vælge behandling i en anden kommune.
 • Alkoholbehandlingen iværksættes senest 14 dage, efter du har henvendt dig.
 • Behandling hos os er ambulant. Det vil sige, at du bor hjemme, mens du er i behandling, og du har derfor mulighed for at passe et arbejde samtidig med. Det kan dog blive nødvendigt for dig at tage fri nogle timer.
 • Vores behandlingsteam består af læge, psykolog, socialrådgivere, pædagoger, familieterapeut, ergoterapeut og sygeplejersker.

Stofbehandling

Skanderborg Rusmiddelcenter tilbyder gratis, professionel rådgivning og behandling til borgere, der ønsker at skabe en forandring i forhold til deres forbrug af euforiserende stoffer.

Bruger du euforiserende stoffer, kan du i Rusmiddelcenteret få hjælp til at blive stoffri eller nedsætte dit forbrug.

Vores behandlingstilbud består af individuelle samtaler, gruppebehandling og samtaler med inddragelse af pårørende.
Derudover tilbydes efterbehandling, substitutionsbehandling og dag- og døgnbehandling.

Ungetilbud

For unge i alderen 15 – 29 år har vi særlige ungetilbud.

Henvendelse

Er du over 30 år, kan du henvende dig personligt i Åben Rådgivning:

 • Mandag fra kl. 08.30-11.30 eller
 • Torsdag fra kl. 15.00-17.00

Her vil du sammen med behandler afklare, om et behandlingsforløb i Skanderborg Rusmiddelcenter er noget for dig.
Samtalen er helt uforpligtende.

Anonym stofbehandling

Anonym stofbehandling er et gratis tilbud til dig, der ønsker at ændre dit forbrug af hash, kokain eller andre stoffer – og ikke har andre sociale problemer.

Behandlingen foregår uden for rusmiddelcentret.

Anonym og gratis stofbehandling henvender sig til dig, der:

 • Er 18 år eller derover og bor i kommunen.
 • Har arbejde, er under uddannelse eller har anden tæt tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Gerne vil reducere eller stoppe dit forbrug af hash, kokain eller andre stoffer.
 • Ønsker at være anonym.

Du behøver hverken oplyse navn eller cpr. nr.
Dvs. du bliver ikke registreret nogen steder.

Behandlingen foregår i mindre grupper i Skanderborg eller Århus - alt efter hvad der passer dig bedst.

Og den foregår diskret i lokaler, der er placeret et andet sted i byen end rusmiddelcentret.

Kontakt os

Kontakt anonym behandling og hør mere om dine muligheder:

Ring eller send sms til direkte til tilbuddet på mobiltlf. 2114 8660

 • Der er ikke faste telefontider.
 • Opkald besvares, når vi har mulighed for det.
 • Du kan også lægge en telefonbesked, så vil du blive ringet op hurtigst muligt.

Du kan også skrive til: anonymskanderborg@skanderborg.dk

Alle henvendelser besvares hurtigst muligt inden for almindelig arbejdstid.

Kvalitetsstandard for behandling af alkohol- og stofmisbrug

Formål og indhold

Denne kvalitetsstandard henvender sig til borgere, pårørende og samarbejdspartnere og beskriver den hjælp, borgere i kommunen kan få i tilfælde af overforbrug af alkohol eller stoffer.

Lovgivningsmæssigt stilles ikke krav om, at der skal vedtages en kvalitetsstandard for alkoholbehandling, men det anbefales af Sundhedsstyrelsen.

Da indsatsen på de to misbrugsområder er nært forbundet i Skanderborg Rusmiddelcenter, omhandler nærværende kvalitetsstandard derfor både alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling.

Formålet med kvalitetsstandarden er at sikre klar og tydelig information om det serviceniveau, som Skanderborg Kommunes Byråd har fastsat for behandling af alkohol- og stofmisbrug i årene 2017-2018.

Kvalitetsstandarden indeholder en beskrivelse af:

 • De opgaver, der udføres på misbrugsbehandlingsområdet
 • Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på
 • Målgrupper
 • Organisation og behandlingstilbud
 • Visitationsprocedure
 • Behandlingsgaranti
 • Muligheden for frit valg
 • Opfølgning på behandlingsplan
 • Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner
 • Brugerinddragelse
 • Reglerne for betaling for kost og logi
 • Information om sagsbehandling og klageadgang
 • Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling
 • Monitorering af indsatsen
 • Opmærksomhed på forholdene for hjemmeboende børn under 18 år
 • Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud
 • Den fremtidige indsats på misbrugsbehandlingsområdet

Kvalitetsstandarden er drøftet og vedtaget i Byrådet den 30. november 2016 og revideres igen senest i efteråret 2018

Kontakt rusmiddelcenteret

Skanderborg Rusmiddelcenter

Ole Lund Kirkegaards Stræde 2 F

8660 Skanderborg

E-mail rusmiddel@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7580