Menu Søg

Info om Vej og Trafik afdelingen

Afdelingen løser myndigheds-, planlægnings-, anlægs- og driftsopgaver inden for vej, trafik, skove og grønne områder.

Vi er inddelt i to teams med følgende opgaver:

Anlægsteamet

Driftsteamet

Bro og tunnel
Byggemodning
Cykeltrafik
Dannelse af grundejerforening
Forundersøgelser
Overkørsler
Private fællesveje
Trafikkampagner
Trafikplanlægning
Trafiksikkerhed
Trafiktællinger
Udstykninger
Vejadgange
Vejanlæg
Vejprojektering

 

 

 

 

 

 

 

Afspærringsplaner
Belysning
Beskæring af beplantning langs veje
Gadelys
Gravetilladelser
Grønne områder
Kollektiv trafik
Kørebaneafmærkning
Ledningsrenovering
Parkering
Parkeringstilladelser
Rabatklipning
Renholdelse
Råden over vejareal
Servicevejvisning
Signalanlæg
Skilte til serværdigheder
Skove
Taxi 
Torvehandel
Udlån af grønne arealer
Vej-, fortov-, og stibelægning
Vejafvanding
Vejbeplantning
Vejinventar
Vejskilte
Vintertjeneste
E-mail: Anlægsteamet: vta@skanderborg.dk E-mail: Driftsteamet vtd@skanderborg.dk
 

Funktionsleder for Vej og Trafik

Har du spørgsmål til vores håndtering af konkrete sager eller til Vej og Trafiks ydelser, er du velkommen til at kontakte

Funktionsleder Jens Peter Langballe Sørensen, tlf. 87 94 77 60

E-mail: Jens.Peter.Langballe.Sorensen@skanderborg.dk

Kontakt Vej og Trafik

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Tlf. 8794 7770
 

E-mail Driftsteamet: vtd@skanderborg.dk 
E-mail Anlægsteamet: ​vta@skanderborg.dk


Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 10.00 - 13.00
Onsdag: Kun åbent for borgere med aftale
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Bestil personlig betjening