Menu Søg

Skove, parker og grønne områder

Vej og Trafik har ansvaret for drift af kommunens skove, parker og grønne områder.
Vi forsøger at lave fornuftig og god drift på baggrund af det tildelte budget.

De senere år har vi sparet på vedligeholdelse af de grønne områder. Det betyder at vedligeholdelsen er mere ensartet.

Plejeniveauer

Plejeniveauet beskriver det arbejde, gartnerne udfører, fx hvor mange gange om året et græsareal skal klippes, eller hvor ofte buske skal luges. En nærmere beskrivelse af de forskellige plejeniveauer finder du i driftsmanualen (pdf - 319 kb).

Vær opmærksom på, at dårligt vejr eller andre uforudsete forhold kan medføre ændringer i planerne. Det er derfor heller ikke muligt præcist at oplyse, hvornår gartnerne kommer til de enkelte områder næste gang.

Hvert enkelt grønne område i kommunen er registreret, og der er fastsat et niveau for plejen af området.

Du kan se det fastlagte plejeniveau for alle områder ved at klikke på nedenstående kortlink. Brug zoom-funktionen eller søg på en bestemt adresse.

Grønne partnerskaber

Badebro ved Knudhule

I Skanderborg Kommune er grønne partnerskaber udviklet som samarbejdsform og platform til at skabe nye og forbedrede fysiske rammer og adgang til naturen.

Et grønt partnerskab består ofte af lokale borgere, Friluftsrådet, Handicaprådet, Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen og kommunen og lokale virksomheder og fonde bidrager ofte med finansiering af projekterne. 

Med grønne partnerskaber skabes innovation og nye løsninger i mødet mellem de mange parter. I områder, hvor modsatrettede interesser i mange år har bremset for lokale projekter, har det vist sig, at grønne partnerskaber er en samarbejdsform, hvor der rent faktisk findes nye løsninger - og der rent faktisk skabes projekter, der bliver gennemført.

Vi har også fundet ud af, at grønne partnerskaber er et godt sted at lære hinanden bedre at kende - for de virksomheder der deltager, for interesseorganisationerne, for kommunen og for de lokale ildsjæle. 
Da grundideen i partnerskaberne bygger på det lokale engagement, på ligeværdighed og på aktivering af engagerede og aktive borgere, så er det oftest parterne, der styrer projektet - ikke kommunen.

Kommunens rolle er derfor oftest at fremme processen, sikre de relevante myndighedsgodkendelser kommer på plads, hjælpe med fondsansøgninger og tit også at stå for økonomistyringen og afrapporteringen.

Sønder Ege Strand, Ry

Ideen og samarbejdsformen med grønne partnerskaber har mangfoldigt udviklet sig og bredt sig - og der er de seneste par år blevet gennemført rigtig mange projekter - og der er rigtig mange projekter på vej - efter partnerskabskonceptet - uden at det nødvendigvis er gørnne partnerskaber i den oprindelige form.

Med "skøn puljen" er mangfoldigheden blevet endnu større - og der er skudt en masse forskellige slags projekter op - hvoraf "grønne partnerskaber" i sin oprindelige form kun udgør en lille del.

Ideen med grønne partnerskaber har også bredt sig via samarbejdet Oplev Gudenaaen under navnet Gudenaa Partnerskaber. Gudenåkomiteen og GudenåSamarbejdet  arbejder videre med tankegangen og med at udvikle og tilpasse arbejdsformen.

Hvis du har en god idé - eller har lyst til at være med i et partnerskab, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt Vej og Trafik

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Tlf. 8794 7770
 

E-mail Driftsteamet: vtd@skanderborg.dk 
E-mail Anlægsteamet: ​vta@skanderborg.dk


Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 10.00 - 13.00
Onsdag: Kun åbent for borgere med aftale
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Bestil personlig betjening