Menu Søg

Arbejdspladser og sundhed

Vi tilbyder virksomheder et gratis forløb om sundhed på arbejdspladsen.

Formålet er at hjælpe virksomheden til at få sundhed ind i dagligdagen på arbejdspladsen.

Har din virksomhed:

 • Mange kortuddannede (ufaglærte og faglærte)
 • Motivation for at tænke sundhed ind i strategi og dagligdag
 • En ledelse, der vil investere arbejdstid for at opnå gevinster på sundhed, trivsel og sygefravær

- Så grib chancen!

Vi starter løbende nye virksomhedsforløb.

Se videoen "Sundhed på arbejdspladsen":

Hvad indeholder tilbuddet?

Et "Sundhed på arbejdspladsen"-forløb tager udgangspunkt i de ønsker og behov, der er i virksomheden. Forløbet indledes derfor med en afdækning af arbejdspladsens sundhedsudfordringer, og i den forbindelse tilbydes sundhedsprofil-måling til alle medarbejdere.

Et andet centralt element i forløbet er kompetenceudvikling og involvering. Udvalgte medarbejdere uddannes som sundhedsambassadører, og ledere tilbydes et seminar om sundhedsledelse.

De konkrete aktiviteter tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte virksomhed - men mulige aktiviteter er f.eks.:

 • individuelle sundhedssamtaler
 • rygestopkurser
 • motionshold
 • rygtræningshold
 • stresshåndtering
 • praktiske madlavningskurser
 • inspiration til aktive pauser

Desuden tilbydes rådgivning i forhold til rammer for en sund arbejdsplads. F.eks. om sygefraværshåndtering, rygepolitik, alkoholpolitik, kantine- eller madordning, mv.

Et forløb varer ca. 1 år. Ved forløbets afslutning rådgives virksomheden om, hvordan der fortsat kan arbejdes med sundhed som en del af dagligdagen på arbejdspladsen.

Gevinster ved "Sundhed på arbejdspladsen"

Medarbejderne får mulighed for:

 • Sundere liv og bedre helbred
 • Øget trivsel og arbejdsglæde

Virksomheden får mulighed for:

 • Forebygge sygefravær
 • Medarbejdere, der trives bedre og er mere produktive
 • En attraktiv arbejdsplads
 • Et godt image

Samfundet får mulighed for:

 • Borgere med sundere helbred og bedre trivsel
 • Færre udgifter til sundhedsvæsen og sociale ydelser

Kontakt

Er du interesseret i at høre nærmere, eller vil du tilmelde din virksomhed, er du velkommen til at kontakte:

Projektleder Krista Kajberg
E-mail: krista.kajberg@skanderborg.dk
Tlf. 2343 7752

Rygestop på arbejdspladsen

Ønsker du og dine kolleger at kvitte cigaretterne, kan det være en stor hjælp at gøre det sammen på arbejdspladsen.
Eller overvejer du som leder et røgfrit miljø på virksomheden?

Skanderborg Kommune vil gerne være med til at fremme sundheden på den enkelte arbejdsplads og tilbyder derfor offentlige og private arbejdspladser med adresse i kommunen:

Gratis rygestopkursus, som afholdes på arbejdspladsen, i eller uden for arbejdstiden.
Der skal som udgangspunkt være minimum otte deltagere.
Kurset består af et informationsmøde, hvis det ønskes, og derudover fem mødegange af to timer.
Forløbet strækker sig over cirka seks uger.

Rådgivning i at udarbejde en rygepolitik, som kan være med til at fremme et røgfrit miljø og støtte de ansatte, der ønsker at stoppe med at ryge.

Events, f.eks. en rygestop-bod med en rygestoprådgiver, som svarer på spørgsmål og er med til at afklare den enkeltes parathed til rygestop.
Eller en bod med en sygeplejerske, der måler lungefunktionen på ansatte som led i tidlig opsporing af KOL.
Disse events er oplagt i en kantine, fx et par timer omkring frokost.

Hvis du vil vide mere om tilbuddene eller er interesseret i at få et rygestopkursus på din arbejdsplads, kan du kontakte sundhedskonsulent Helle Ibsen på mail helle.vestergaard.ibsen@skanderborg.dk eller telefon 8794 7440.

Film om fællesskab om rygestop

Film om sundhedsindsatser der bliver ved

Film om sundhed på arbejdspladsen

Kontakt Sundhedsfremme

Sundhedsfremme Skanderborg
Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail sundhedsfremme@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7892

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 10.00 - 13.00
Onsdag: Kun åbent for borgere med aftale
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00