Menu Søg

Bonus til virksomheder

Ansættelse af flygtninge / udlændinge

På baggrund af den nye Integrationslov, kan Staten nu udbetale en bonus til de private virksomheder, der ansætter en flygtning eller familiesammenført til en flygtning i ordinært arbejde.

Staten vil kunne udbetale bonussen i perioden: 1. juli 2016 - 30. juni 2019.

Ordningen gælder også for de private virksomheder, der har en udlænding ansat i integrationsgrunduddannelse.

Bonussen kan søges via Udlændinge- og Integrationsstyrelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om bonusordningen kan rettes til Kontoret for Økonomi, Kontrol og Tilskud

Telefon 72 14 22 07