Menu Søg

For dig der er foreningsleder

Herunder finder du oplysninger af betydning for dig og din forening.

Via fritidsportalen får du adgang til at

 • opdatere foreningsdata
 • søge tilskud til foreningen
 • søge tid i haller og sale 

Du skal benytte foreningens NemID ​for at logge på fritidsportalen. 

Tilskud og støtte

Folkeoplysningsloven giver mulighed for, at godkendte folkeoplysende foreninger og forbund kan søge tilskud til lokaler og aktiviteter (medlemstilskud). 

Se oversigt over tilskudsordninger herunder.

Husk, at du skal benytte foreningens NemId, når du søger tilskud til foreningen.

Åbn alle
 • Om lokaletilskud til frivilligt foreningsarbejde
 • Om lokaletilskud til voksenundervisning
 • Om medlemstilskud
 • Om tilskud til træner/leder-uddannelse
 • Om materialetilskud
 • Om tilskud fra startpuljen
 • Om tilskud fra anlægspuljen
 • Om tilskud fra udviklingspuljen

Lokaler til lån og leje

Skanderborg Kommune er ifølge Folkeoplysningsloven forpligtet til at stille lokaler og udendørs arealer til rådighed for folkeoplysende virksomhed.

Link til oversigt over haller og sale.

Herunder kan du

 • hente retningslinjer for anvisning af lokaler
 • se takster for leje af lokaler m.v.

 

Sæsonbooking

Sæsonbooking af timer i idrætshaller/sale samt i Skanderborg Svømmehal og i Bakkeskolens svømmesal foregår via Fritidsportalen. 

Forespørgsel om sæsonbooking af timer i klasse- og faglokaler skal ske direkte til de enkelte skoler via ansøgningsskema. Hent skema herunder.

Alle godkendte foreninger modtager hvert år i slutningen af januar information om sæsonbooking.

Om børneattester

Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Skanderborg Kommune er lovmæssigt forpligtet til at indhente børneattest på trænere/ledere m.fl., som har direkte kontakt med børn under 15 år. 

En børneattest er en del af straffeattesten, og hvis en person er dømt for seksuelle overgreb mod børn, vil det fremgå af børneattesten.

For at indhente en børneattest på en kommende træner eller andre, skal du udfylde en blanket og sende den til politiet. Blanketten, der alene er et mellemværende mellem forening og politi, indeholder både en samtykkeerklæring og en rekvisition, som begge skal udfyldes. 

Erklæring om indhentelse af børneattest

Alle godkendte folkeoplysende foreninger - herunder aftenskoler - har pligt til at afgive en såkaldt erklæring om indhentelse af børneattest. Erklæringen afgives til Skanderborg Kommune i forbindelse med ansøgning om tilskud eller lokaler. 

Husk, at indhentelse af børneattester ikke kan stå alene som forebyggelse, da ikke alle pædofile har været dømt for seksuelle overgreb.

Kontakt Center for Strategi og Kultur

Center for Strategi og Kultur
Staben Kultur, Borgere og Planlægning

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: strategiogkultur@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. nr. 8794 7000