Menu Søg

Landdistriktspuljen

Støtte til udvikling i landsbyer og landdistrikter

Søg om støtte til udvikling i landsbyer og landdistrikterne lokalt. Landsbysamvirket uddeler tilskud to gange årligt i samarbejde med Skanderborg Kommune.

Har du en god ide, der kan

  • styrke bosætningen?
  • skabe nye og utraditionelle arbejdspladser?
  • styrke lokale kulturaktiviteter?
  • styrke udviklingen af lokale netværk eller netværk på tværs af landsbyer og landdistrikter?

Så er der måske midler fra Landdistriktspuljen.

Hvem kan søge?

Foreninger, råd og organisationer i Skanderborg Kommune. Puljen kan ikke søges af enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder.

Ansøgningsfrist, krav og behandlilng

Der bliver lagt vægt på, at projektet

  • understøtter det sociale og kulturelle liv i landsbyer og landområder
  • understøtter turisme eller erhvervsudviklingstiltag
  • udspringer af en landsbys evt. udviklingsplan
  • understøtter nye netværk, gerne på tværs af landdistrikter og landsbyer
  • har længerevarende perspektiver, således at aktiviteten fortsætter ud over støtteperioden
  • erfaringerne formidles til en bred kreds af interessenter

Ved tildeling af midler forudsætter vi, at der er indhentet de nødvendige tilladelser, fx miljø- eller byggetilladelser, samt lavet aftale omkring de afledte driftsudgifter, som den eventuelle etablering måtte påføre ejer/kontraktholder.

Ansøgningsfrist

1. september

1. april
 

Åbn alle

Kontakt Center for Strategi og Kultur

Center for Strategi og Kultur
Staben Kultur, Borgere og Planlægning

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: strategiogkultur@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. nr. 8794 7000